A Bosch

Lid ledenpanel
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

About A Bosch

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Beste Petra ik ben het helemaal met je eens. Je geeft zelfs de oplossing voor het behoud van een exclusief IZZ pakket. Zorg dat de IZZ verzekerden vrije toegang krijgen tot alle zorgverleners in Nederland zonder extra kosten. Dus altijd een restitutiepolis voor alle verzekerden van het IZZ zonder extra kosten. (dus voor de prijs van een natura-polis) Daarmee zou het IZZ zich onderscheiden van de andere aanbieders. Ook de zorgaanbieders hebben hierbij een voordeel. Zij doen iets extra's voor hun "eigen" personeel en dit geldt dus als een onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. In een tijd dat er een tekort is aan zorgverleners is dit een mooie extra stimulans voor een mooi beroep. Onderhandelaars van het IZZ; jullie moeten aan de bak.
 2. Gezien het aantal collectiviteiten kan ik mij voorstellen dat de regering af wil van deze vorm van kortingen. Op dit moment zijn alleen verzekerden niet bij een collectiviteit aangesloten, die niet voldoende belezen zijn of niet in een onderneming of vereniging actief zijn. Het is dus waarschijnlijk de onderkant van de maatschappij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Van de andere kant willen we niet af van een voordeel voor onze beroepsgroep. De onderhandelaars moeten dus goede afspraken maken de de zorgverzekeraars waar zij inkopen. Een voorstel mijnerzijds: Koop voor de IZZ verzekerden alleen de restitutie-polis in tegen een lage prijs. Bij VGZ heet die VGZ Eigen Keuze. Wij zorgverleners zijn kritisch in de zorg en wij hebben daarmee de mogelijkheid, indien nodig, een vrij keuze te hebben. Op deze manier heeft IZZ, naast de bijzondere aanvullende pakketten, een mooi voordeel voor haar leden.
 3. Ik wil nogmaals aangeven dat ik niet voor afschaffen van een bijdrage van de zorgverzekeraar ben echter ik pleit voor een ander systeem. Zie mijn bijdrage van 10 december. Daarnaast heb ik het gevoel dat vele denken dat de vergoeding plaatsvindt uit het basispakket. Dit is niet het geval. Dit gebeurt uit de aanvullende verzekering die helemaal (financieel) los staat van het basispakket. Ik denk dat wanneer we ons buiten de zorgverzekeraar apart moesten verzekeren voor een bril, er maar een kleine groep gebruikers overbleef. Zeker wanneer we naar de kosten/baten keken. Dus nogmaals; ik pleit voor een ander systeem.
 4. Beste Peter. met mijn eerste post wilde ik een aanzet geven tot een discussie en die is volgens mij wel gelukt gezien de reacties. Dan je voorstel de huisartsen de patiënt inzage in de zorgkosten te laten geven. ik denk dat dit niet de taak van een zorgverlener is. Een zorgverlener moet zorg kunnen verlenen zonder in zijn achterhoofd mee te moeten rekenen of de gemeenschap dit kan betalen. Deze discussie moet bij de politiek en maatschappelijke partijen liggen. Daarnaast is een consult van 10 minuten al zo kort dat er in de praktijk geen ruimte is voor uitleg en discussie over zorgkosten.
 5. Als aanstichter van bovengenoemde discussie een korte reactie. De bedoeling van mijn voorstel is niet om de patiënt buiten de zorg te houden. Wat wel de bedoeling is dat we ons meer bewust worden van de kosten van de zorg. Nederland behoort tot een van de duurste landen in Europa betreffende zorgkosten. (maar ook een van de beste) Meer dan € 5000,- per jaar per Nederlander. Dus niet de premie van rond de € 100,- per maand die we aan de zorgverzekeraar betalen omdat het meeste gaat via de belasting. De meeste burgers zijn er zich niet van bewust en ook in de discussies die nu op het einde van het jaar plaatsvinden gaat het alleen over de premies die we zelf moeten betalen aan de zorgverzekeraar en voor de rest steken we de kop in het zand. Hier hebben de zorgverzekeraars ook een verantwoordelijkheid. Dit hoort ook in de voorlichting die zij nu aan haar klanten geven. BV: Een basispolis kost bij ons € 100,- per maand en de resterende € 400,- per maand betaald u via uw belasting aanslag. Ik denk dat we dan een heel andere discussie krijgen over de zorgkosten.
 6. Als aanstichter van deze discussie wil en moet ik toch even reageren. Voor de duidelijkheid; ik ben niet tegen een vergoeding voor een bril of hoorapparaat voor diegene die dat nodig hebben echter de huidige methodiek klopt niet. Wij als verzekerden sponseren de opticiens en audiciens en wel om de volgende redenen: De productiekosten van een complete bril met alle toeters en bellen liggen bij maximaal enkele tientjes. Toch gaan we met een bijbetaling van meerdere honderden euro's naar buiten. De winkel met de grootste marge is de opticien. Door de kleine bijdrage van de zorgverzekeraar zuigen de ketens de klanten naar binnen. De zorgverzekeraar is de beste marketing voor hun. Zorgverleners zoals bv. optometristen behoren geen onderdeel uit te maken van een commercieel systeem. Zij dienen onafhankelijk te zijn. Continu reclame over medische hulpmiddelen zoals 3 brillen voor de prijs van 1 en 2 hoortoestellen zonder bijbetaling wanneer uw eigen bijdrage nog niet verbruikt is behoren niet tot verantwoorde en betaalbare zorg. Ik ben van mening dat we eens na moeten gaan denken over een ander vergoedingssysteem voor deze medische hulpmiddelen. Nu zijn de zorgverzekeraars (lees de verzekerden) de grote sponsoren van deze multinationals. Hier zijn zorggelden niet voor bedoeld.
 7. Vroeger was het inderdaad zo dat patiënten dan sneller doorliepen naar de SEH maar in steeds meer ziekenhuizen gaan deze dicht omdat de huisartsenposten er voor komen te zitten. Dat mensen langer door blijven lopen is niet terug te vinden in cijfers. Je hebt gelijk wanneer je zegt dat selectie door deskundige zoals triage-assistenten helpt maar dit roept op huisartsenposten veel agressie op. Ik ben er van overtuigd dat triage door de portemonnee help. Zorg is niet gratis.
 8. Elk jaar, wanneer de bladeren vallen, is er weer de discussie over de hoogte van de premie van de zorgverzekeraar. Gaat hij dit jaar 3 of 7 Euro per maand omhoog. Dit is een non-discussie. Dit is nog geen 20% van de werkelijke kosten die we werkelijk betalen. De overige 80% dragen we bij middels de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Per Nederlander (van baby tot bejaarde) kost de zorg € 5690,- / jaar. Dit is ongeveer 25 a 30% van een inkomen. Deze inkomensafhankelijke bijdrage stijgt in 2019 ook, maar daar is geen discussie over. Het wordt tijd dat we deze cijfers en kosten van de zorg onder de aandacht brengen van de verzekerden zodat duidelijk wordt dat zorg meer kost dan de maandelijkse bijdrage aan de zorgverzekeraar. Zorg kost heel veel geld en deze kosten stijgen elk jaar. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgkosten-nederland-bijna-100-miljard
 9. Zorg dat de apothekers, de opticiens, de audiciens, de fysiotherapeuten, de medisch specialisten, de tandartsen en de orthodontisten minder of geen financiële prikkels hebben om iemand te behandelen. Of bijvoorbeeld in het geval van de apothekers, om automatisch herhaalmedicatie klaar te zetten voor chronische aandoeningen. De medicatietrouw is dan niet meer te controleren. Veel mensen halen die medicatie niet op en de medicijnen verdwijnen in de prullenbak of de patiënt haalt ze wel op en zet ze bij zijn bestaande voorraad. In beide gevallen stuurt de apotheker de rekening naar de zorgverzekeraar. Samengevat; slechtere zorg tegen verhoging van zorgkosten.
 10. Voer een eigen bijdrage in voor huisartsbezoek. Een bedrag dat je ter plekke moet betalen of zeer snel door de zorgverzekeraar bij de verzekerde in rekening wordt gebracht. De druk op de huisartsen en huisartsposten is veel te hoog en wordt onbeheersbaar? Laat mensen voelen dat de zorg niet gratis is. Het moet altijd betaald worden! Deze werkwijze komt uit België waar voor elke consumptie van zorg een eigen bijdrage wordt betaald.
 11. Schaf de bril- en hoorapparaatvergoeding via de commerciële opticien en audicien af. Een montuur vergoeden….dat heeft toch niets met zorg te maken? Een optometrist en audicien die leveren zorg en horen geen reclame te maken. Net als artsen. Maar het consumeren van monturen, onnodig nieuwe glazen en voor iedereen gratis hoorapparaten; dát moet stoppen. Deze commerciële organisaties maken het nog bonter door de consument op het einde van het jaar op te roepen om hun eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar te controleren zodat men nog een aanmerking kan komen voor een gratis product. Schande. Ik ben benieuwd hoeveel de premie dan omlaag kan.
 12. Allereerst een compliment voor dit uitstekende initiatief. Mijn voorstel zou zijn de IZZ leden (vaak zelf zorgverleners) eens uit te nodigen op een congres om samen te zoeken naar mogelijkheden de zorg betaalbaar te houden. Nodig ze uit en snij een aantal onderwerpen aan bv. Eigen bijdrage per bezoek(in België remgelden genoemd) Nodig hierbij een Belg uit voor uitleg en resultaat. "Zogenaamde Zorg" uit het (aanvullende) pakket. Denk hierbij aan brillen en hoorapparaten die door commerciële partijen worden aangeboden. (De marges hierop zijn gigantisch) Het werkelijk zelf 100% samenstellen van aanvullende pakketten. Dus kiezen uit een menulijst waarbij de keuze dan wel voor een vastgestelde tijd wordt vastgelegd. Dus niet aanvullend tandarts voor 1 jaar en dan 1005 gebitsrenovatie en dan weer eruit stappen. etc. Ik denk dat het IZZ na deze toetsing van haar leden een echt afwijkende zorgverzekeraar kan worden. Natuurlijk doe ik graag mee met de discussie.
 13. Ik hoop inderdaad dat ik geen gelijk krijg. We zijn alleen maar gebaad bij een sterke community. Dus tot in de herft.
 14. Beste Isa. Ik hoop inderdaad niet dat 50% gaat overstappen. Het was een voorbeeld (en dat moet je altijd in extreme doen om het te verduidelijken) wat dit betekend voor de positie van IZZ bij de VGZ en CZ. Het doet echter niets af van het feit dat we zelf van binnen uit het IZZ aan het uithollen zijn. Versterken van het collectief door goede pakketten aan te bieden die toegesneden zijn op de leden brengt meer dan een versnippering van de aanbieder(s) en pakketten. Het is nu voor een verzekerden al bijna onmogelijk om uit de zeer vele pakketten die door de zorgverzekeraars aangeboden worden te kiezen. Het mooie was dat IZZ dat voor haar leden verzorgde en dat gaf vertrouwen. De duidelijkheid neemt door de gemaakte keuze niet toe en CZ is de lachende derden.
 15. Beste Isa. Je hebt gelijk wanneer je zegt dat de mails van het VGZ veilig zijn. Maar daar ligt juist het probleem. De gemiddelde gebruiker ziet niet het verschil tussen een juiste mail van het VGZ of een nagemaakt mail (phishing) van een oplichter. Het zou mooi zijn wanneer iedere gebruiker elke keer zijn mail zou controleren op het juiste afzenderadres maar dat is niet de praktijk. In de afgelopen 2 maanden zijn er 3 keer phishing mails verstuurd namens zogenaamd de belastingdienst verstuurd in Nederland. Het is dus wachten op een aanval via IZZ/VGZ omdat zij het wel erg makkelijk maken via een link een bestandje op de pc te zetten. Opvoeden van gebruikers is mooi (maar gaat nooit lukken want we klikken maar) maar het is beter aan de voorkant (dus bij de verzender van mails zoals IZZ/VGZ , de zaak dicht te timmeren. Dus geen links in een mail ter bescherming van de ontvanger.