WoutVisser

Lid ledenpanel
 • Aantal bijdragen

  38
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over WoutVisser

Achtergrond

 • Branche
  Geestelijke Gezondheidszorg
 1. Actueel in het nieuws: zorgverleners komen in de problemen met hun baan, omdat ze te enthousiast in medische dossiers kijken van patiënten waar ze niets mee te maken hebben. Let dus op wat je doet … en ook op wat je tegen elkaar zegt. Bijvoorbeeld in een koffiepauze. Ik herinner me maar al te goed hoe graag zorgverleners met elkaar over hun werk kletsen … en hoe slecht ze de regels over patiëntprivacy daarbij vaak naleven -- als ze die regels al kennen ...
 2. Het Financieele Dagblad van 6 april: Het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft besloten om zelf CDCA te maken, een medicijn tegen de stofwisselingsziekte CTX (met ruim 60 patiënten in Nederland). Fabrikant Leadiant heeft hiervoor gedurende 10 jaar het recht op alleenverkoop. Het probleem: het AMC maakt CDCA voor ongeveer 25.000 euro, en Leadiant vraagt er circa 200.000 euro voor. Het AMC wilde dit medicijn blijven gebruiken, en was bang dat de zorgverzekeraars het niet meer zouden vergoeden. Het AMC loopt met zijn initiatief het risico om voor de rechter gesleept te worden, want Leadiant dreigt flink wat ‘handel’ mis te lopen. Toch heeft het AMC besloten om dit risico te nemen, met de opmerking dat CDCA vroeger voor circa 35.000 euro te koop was. Het AMC steekt op een loffelijke manier zijn nek uit: de aldus uitgespaarde 175.000 euro per medicijn kan nu voor andere zorgdoelen worden bestemd. En/of voor het matigen van de premie van onze zorgverzekering.
 3. kijk eens naar een ondersteunende collega

  Het probleem is, denk ik, dat een zorgverlener zich moeilijk kan inleven in de wereld van een ondersteuner - en andersom. Zorgverlener: als een cliënt in een lichamelijke of geestelijke crisis schiet, moet er snel worden gehandeld - waarbij alle andere zaken terecht opzij worden gezet, en niet meer belangrijk lijken. Ondersteuner: de 'brandweer'-instelling van een zorgverlener belemmert de doordachte, systematische aanpak, die voor het ondersteunende werk onmisbaar is.
 4. kijk eens naar een ondersteunende collega

  Zeker Isa. Ik noem er een paar: - de verrekening van de toeslagen voor onregelmatig werken in het salaris van een zorgverlener geeft problemen. Hetzij omdat de onregelmatige uren niet of niet goed zijn doorgegeven, hetzij omdat de salarisadministratie ze niet goed verwerkt. - een zorgverlener geeft de kleur van de vloerbedekking door, die in een zorgruimte moet worden gelegd. Waarna de zorg-teamleider beslist dat die kleur anders moet zijn, en dit vervolgens niet aan de huisvestingsmedewerker vertelt. Met als resultaat dat er verkeerde vloerbedekking wordt gelegd. Het herstel van deze fout kost de organisatie onnodig geld. - sommige verpleegsters-werkkleding maakt de kans op ongewenste handtastelijkheden groter dan andere verpleegsters-werkkleding. Bij het kiezen van deze werkkleding wordt hiermee onvoldoende of geen rekening gehouden. - zorgverleners bestellen bepaalde artikelen, cursussen, enzovoorts. Zonder de financiële administratie hierover te informeren. Als dan de rekening komt, is de financiële administratie (die alle rekeningen op hun juistheid moet controleren) soms veel tijd kwijt om uit te vinden wie hiervoor verantwoordelijk is. En wat hierover is afgesproken.
 5. kijk eens naar een ondersteunende collega

  Dank je, Anita. Jij noemt de ondersteuners die je in je dagelijks werk tegenkomt -- dat is prima, maar er zijn nog veel meer ondersteuners die 'op afstand' van je staan. Zoals de ondersteuners die zorgen dat je computer het doet; ondersteuners die zorgen dat je in een fatsoenlijk gebouw werkt, en ondersteuners die alles betalen wat er in & voor een ziekenhuis betaald moet worden. Met inbegrip van je salaris.
 6. Mijn collega's zitten tegen een burn-out aan; wat kan ik doen?

  Als het structureel bij meerdere afdelingen uit je zorgbedrijf zo erg is: neem een voorbeeld aan de onderwijzers en onderwijzeressen uit het Basisonderwijs: organiseer met je vakbond een gerichte staking.
 7. kijk eens naar een ondersteunende collega

  Zorgverleners, jullie werken iedere dag in een schone ruimte. Het beddengoed voor de cliënten ligt gewassen klaar voor gebruik, je hebt een pc waarop je de administratie kunt doen, en je salaris wordt iedere maand op tijd uitbetaald. Enzovoorts. Een heleboel zorgverleners denken in zalige onwetendheid dat zulke ondersteunende werkzaamheden ‘vanzelf’ gaan. Dat gaan ze niet; zij bezorgen veel mensen een baan. En als deze ondersteuning als ‘vanzelfsprekend’ wordt ervaren, dan betekent dat alleen maar dat de ondersteuners hun werk goed doen. Verdiep je eens in je ondersteunende collega’s. Gewoon van mens-tot-mens, en niet alleen wanneer de ondersteuning problemen in je eigen werk oplevert. Maak eens een ontspannen praatje met ze, en toon belangstelling voor hun dagelijkse werkzorgen. Je zult ontdekken dat hun wereld een hele andere is dan die van jezelf. En dat het ondersteunende werk problemen oplevert, die net zo veel denkwerk, verantwoordelijkheid en stress oproepen als de problemen van een zorgverlener. Wel is er een verschil: jij kijkt naar het welzijn van de cliënt, een ondersteuner denkt al heel snel in geld. Dit verschil in invalshoek veroorzaakt veel wederzijds onbegrip, en leidt vaak tot problemen. Problemen die door een goed wederzijds begrip minder groot kunnen worden. Hoe dit alles ook mag zijn: de zorgverleners en ondersteuners kunnen niet zonder elkaar hun werk doen. Zij hebben elkaar nodig.
 8. Is de Community "los zand"?

  Je overtuigt mij niet door dezelfde argumenten alsmaar te herhalen, Matima.
 9. Is de Community "los zand"?

  Matima, jij zoekt het Paradijs-op-aarde. Ga nuchter uit van de mogelijkheden & kansen die er zijn, en probeer daarmee verbeteringen aan te brengen. Op die manier is de Nederlandse zorg tot één van de beste ter wereld geworden.
 10. Is de Community "los zand"?

  Mooie woorden, Matima, maar ik denk niet dat je daar in de praktijk ver mee komt. 1 als je de zorgwerkers wilt verenigen, doe dat dan via een vakbond -- in je uppie ben je machteloos. 2 de werkomstandigheden in de zorg zijn niet alleen zwaar op de werkvloer, maar ook daarboven. Ook in de managementlaag giert het regelmatig van de stress, ook in de managementlaag worden mensen afgedankt. 3 wat ook niet helpt: in vrijwel iedere zorginstelling woedt een machtsstrijd tussen de medici en de managers. De medici willen zorg verlenen, de managers moeten met het beschikbare geld een complete zorginstelling runnen. 4 wat de medici betreft, heb je ruwweg twee soorten: zij die in loondienst van de zorginstelling werken, en zij die in een maatschap zitten en via een overeenkomst hun diensten aan de zorginstelling bieden. Met name de laatste categorie kijkt alleen naar de eigen portemonnee, en trekt zich niets aan van de overige zaken in de betreffende zorginstelling -- met inbegrip van de salarissen van het verplegende personeel. Hun egocentrische opstelling bemoeilijkt vaak het (financiële) beleid van de zorginstelling, het synchroniseren van werkprocessen, en het maken van een goede toekomstplanning. 5 het bestuur van een zorginstelling kan goed zijn of minder goed. Het draait daarbij meestal om de vraag of het bestuur is opgewassen tegen de druk van allerlei pressiegroepen binnen en buiten de zorginstelling. Is het bestuur dat niet, dan komt er al gauw chaos (die onnodig geld kost). Is het bestuur daar wel tegen opgewassen, dan levert de complexiteit van hun werk een 24/7 baan op. Een 24/7 baan, die weinig tot geen ruimte biedt om aandacht te schenken aan de processen op de werkvloer - helaas.
 11. Is de Community "los zand"?

  O zeker, een financiële scholing is altijd nuttig -- ook al werk je niet in een financieel beroep. Ik denk dat zorgverleners veel voordeel en nut van zo'n financiële scholing kunnen hebben. Maar het probleem ligt dieper: veel leidinggevenden in de Nederlandse Zorg zijn als jong broekie gevormd in de jaren 90. In de tijd van minister Els Borst, toen het geld voor de zorg zo ongeveer uit de lucht kwam vallen. Zodoende heeft deze generatie zorgmanagers nooit geleerd, hoe je uit een beperkte hoeveelheid geld een maximale hoeveelheid zorg kunt genereren. En dat breekt in deze tijd van bezuiniging op. --- En dat geld blijft hangen op plaatsen waar het niet thuis hoort .... ja, dat is van alle tijden. En komt niet alleen in de zorg voor, maar overal. Het zijn ergerlijke randverschijnselen, zeker, maar zorg ervoor dat zulke randverschijnselen je inzicht in de 'rode lijn' niet overschaduwen of verduisteren. Een goede financiële scholing & inzicht kunnen daarbij zeker helpen. Maak ook niet de uitzondering tot regel: er zijn genoeg Nederlandse bedrijven, ook in de Zorg, waar het geld goed en oordeelkundig wordt besteed. En tenslotte: zorgfinanciën zijn complex en ingewikkeld -- een gemiddeld ziekenhuis heeft een hoog opgeleide accountant nodig om zijn geldstromen te ordenen en te reguleren. En zo'n man verdient een aanzienlijk salaris, zeker, maar .... als het goed is verdient hij zijn salaris meerdere keren terug, tot voordeel van zijn werkgever.
 12. Is de Community "los zand"?

  Het probleem van vandaag: de zorg wordt steeds beter, en daardoor ook steeds duurder. En we zijn nu duidelijk op een punt dat deze voortdurende kostenstijgingen de zorg onbetaalbaar dreigen te maken. Of, anders gezegd: het ideaal 'iedereen die zorg nodig heeft moet die kunnen krijgen', kan in de praktijk steeds moeilijker worden ingevuld. Daarbij is één ding heel duidelijk: als je dit financiële probleem in handen van medici en zorgverleners legt, dan vliegen de kosten geheid door het plafond .... en zal er in de toekomst geen goede zorg meer zijn voor de mensen die dat moeilijk of niet kunnen betalen. Dit knelpunt is alleen maar op te lossen door een goede financiële bewaking. En die begint altijd met een strakke en volledige administratie -- waar veel zorgverleners zo'n hekel aan hebben.
 13. Dank je, Isa. Mijn hart ging ook sneller kloppen van dit nieuws uit Nijkerk, maar zulke positieve berichten kom je niet iedere dag tegen - was het maar zo. Het streven naar bedrijfskundige en financiële efficiency in de zorg gaat door. Met hopelijk een gunstig effect op de hoogte van onze toekomstige zorgverzekering-premies.
 14. Is de Community "los zand"?

  Een goede leidinggevende herkent stress en overbelasting bij zijn mensen, en grijpt vroeg in. Uit menselijkheid, en ook omdat preventief ingrijpen het bedrijf veel overlast en geld scheelt.
 15. De proef duurt inmiddels ruim een jaar. Uit een tussentijds onderzoek blijkt dat er 25% minder instroom is naar GGZ-instellingen. Het aantal kinderen dat specialistische hulp nodig heeft is met 10% gedaald. De kostenreductie op de volledige hulpverlening bedraagt 15%. Dat klinkt goed, en het is nog waar ook ….. in Nijkerk. Het geheim zit hem in de inzet van specialistische ondersteuners bij huisartsen, aldus de verantwoordelijke Nijkerkse wethouder Nadya Aboyaakoub. Het is hierbij de bedoeling, om meer grip te krijgen op het doorverwijzen van de jeugd naar de Geestelijke GezondheidsZorg. Met de nieuwe aanpak worden problemen vaak sneller gesignaleerd, zelfs al bij kinderen van 2-3 jaar. Hierdoor kan aan veel jongeren sneller en lichtere hulp worden geboden. De tevredenheid van de ouders krijgt een negen, en dat mag bijzonder hoog worden genoemd. Het zal u niet verbazen dat Gemeente Nijkerk deze proef voortzet. Zie ook www.stadnijkerk.nl.