[[Template core/front/profile/profileHeader is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Over Hubert

Achtergrond

 • Functie
  Array
 • Branche
  Array
 1. Waar haal je de euvele moed vandaan gast Deutekom te veronderstellen dat zorgverzekeraars naar zijn leden luistert. Zij breken hun hersens hoe de vergoedingen te minimaliseren en de premie zo duur mogelijk te maken.
 2. Politiek en zorgverzekeraars moeten hand in eigen boezem steken.Marktwerking is heilig verklaard en men dacht de farmaceutische industrie naar z,n hand te zetten.Is in het verleden niet gelukt en zal ook nu niet lukken.Hoe meer druk er wordt uitgeoefend op de prijs hoe meer medicijnen niet worden geleverd om welke reden dan ook.Kunnen jullie ook zelf invullen.
 3. Zorg voor de zorg is vervallen met invoering van marktwerking. Dit is vervangeng door graai maar raak.Steeds minder vergoeding voor meer euros. Ze krijgen ons wel klein omdat wij alles slikken.
 4. Jij zit vermoedelijk goed in de slappe was. De huidige premies zijn voor veel mensen te duur zij kunnen zich geen aan vullend pakket lijsten. En dan heb ik het nog niet over medicijnen die je zelf moet betalen. Steun de graaiers maar. Anna ze zijn allemaal onbetrouwbaar evenals onze politici. Mevrouw Lisa wil overstappen naar ….. en zij zouden alles perfect voor haar in orde maken. Enige dagen later ontvangt zij op haar adres een schrijven met de mededeling dat ze haar niet kunnen verzekeren omdat zij niet over haar adres beschikten.Om een en ander duidelijk te maken was een halfuur durend telefoon gesprek nodig. Zo werkt het bij deze bureaucratiese graaitijgers.
 5. Ook dit kan er nog bij.Invoering marktwerking was al een foutieve keus en daarna zijn de vvd ministers doorgegaan met de zorgverzekeraars de zorg langzaam maar zeker naar de verdommenis te helpen.Ik heb voor de graaiers nog enkele bespaar tips,oogzorg is geen zorg dus bril vergoeding schrappen,staaroperatie dan ook maar zelf betalen en wat met kraampakketten? Eigen bijdrage bij bezoek huisarts voor tweeverdieners met gezamenlijk salaris van 50.000 euro van 25 euro per bezoek. Salaris b.v. 75000 dan bijdrage 50 euro enz. Huisartsen worden onderhandelaars .Mevrouw de behandeling van uw kind is erg duur zouden we behandeling maar achterwege laten???? Het zal je kind maar wezen.Ik wens de graaiers veel succes.