Peter van der Kort

Lid ledenpanel
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

About Peter van der Kort

Personal Information

 • Function
  Array
 • Branche
  Array

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. @A BoschHet is wat dat betreft wel simpeler op te lossen: Aangezien veel huisartsen meteen in het dossier schrijven over de klachten waar een patiënt mee komt en ook hun handelingen moeten aangeven in het dossier, kunnen ze aan het eind van een consult laten zien wat de kosten voor die 10 minuten precies zijn. Zo is het duidelijk voor de patiënt. Zorg draagt kosten met zich mee, maar om dan nou maar meteen te zeggen dat iedereen een eigen bijdrage voor huisartsenzorg moet betalen gaat mij veel te ver. Een verdere nuancering in de oorspronkelijke post was beter geweest.
 2. @M. lensink Ik ben scherp, maar probeer niemand af te maken. Ik ga er vanuit dat iemand zich aanvullend verzekerd omdat daar meerdere vormen van zorg uit vergoed worden. De logica om dat dan alleen aan de brillenvergoeding op te hangen ontgaat mij een beetje. Verder lijkt het mij dat je op een panel gerust kunt discussiëren, al is het alleen maar om iemand zijn redenatie te kunnen volgen of te laten verduidelijken. Als het alleen maar om het neerzetten van een mening zou gaan, waarbij er verder niet gereageerd kan worden, dan schiet een forum zijn doel voorbij, naar mijn mening.
 3. @Joeri, als je die aanvullende verzekering alleen maar voor een bril hebt afgesloten, dan denk ik dat je eerder een ander aanvullend pakket zou moeten kiezen in plaats van jouw ongenoegen af te wentelen op andere verzekerden. Maar ja, da's alleen maar mijn mening...
 4. Er zit nog een andere kant aan. Veel cliënten in de GGZ worden meer en meer in de wijk behandeld, dat betekent dat zij deels hun psychosociale zorg halen bij een eerstelijnsvoorziening (Basisggz). Voor hun biomedische zorg zijn zij afhankelijk van hun eigen huisarts. Waar we het hebben over mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening, hebben we het over mensen die zich veelal aan de onderkant van de samenleving bevinden. Mensen met een zeer kleine of zelfs lege beurs. De stelling dat er maar betaald moet worden voor een huisarts consult zal deze mensen totaal uit de eerstelijnszorg wegjagen, met alle gevolgen van dien. Ik heb het dan nog niet eens over de ouderen die meer zorg gebruiken en dus meer naar de huisarts gaan, vanwege levensfase gebonden problematiek waar ze preventief niets aan kunnen doen. Juist van mensen die in de zorg werken zou ik meer solidariteit verwachten met ouderen en medemensen die zich aan die onderkant van de samenleving bevinden. Mensen die vaak boete op boete krijgen omdat zij hun zorgpremie niet kunnen betalen. Wat A. Bosch ten opzichte van het systeem in België vergeet is dat de premies in België slechts een fractie zijn van wat er in Nederland aan premies wordt betaald. Misschien, als men in Nederland ook tussen de € 10 à € 30 per maand aan zorgpremie betaald, dan zou het goed kunnen zijn om een eigen bijdrage voor huisartsenzorg te betalen.
 5. Een goed zicht en een goed gehoor zijn onmisbaar in de zorg. Ik zou niet kunnen functioneren zonder mijn bril, ik heb mijn zicht hard nodig om non-verbale signalen te kunnen lezen bij leden van de cliëntenraad. Zonder bril kan ik een gezicht dat 5 meter van mij af is niet meer lezen. Zonder mijn bril kan ik adviesaanvragen voor de cliëntenraad niet meer lezen en niet meer leesbaar maken voor cliëntenraadsleden. Ook dat is zorg. In een verbale (overleg-)cultuur als in de GGZ is een gehoorapparaat belangrijk voor mensen die minder goed horen, of dat nou (ex-)cliënten zijn, cliëntenraadsleden, vrijwilligers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, therapeuten, psychiaters of wie dan ook in de GGZ werkt. Ook dat is onderdeel van zorg. Degene die durft te zeggen dat de vergoeding voor brillen en/of gehoorapparaten afgeschaft kan worden heeft volgens mij geen goed idee wat 'zorg' voor werkers in de zorg inhoudt. Ik zou van IZZ dan wel eens een overzicht willen zien van het aantal brillen en gehoorapparaten er vergoed wordt en dat bedrag dan delen door het aantal leden van IZZ. Of, beter gezegd, het aantal mensen dat via IZZ een zorgverzekering heeft afgesloten. Als we dat dan in verhouding zetten tot het bedrag dat jaarlijks aan premie wordt betaald (eigenlijk aan premie voor de aanvullende verzekeringen) dan zullen we eens zien hoeveel het per jaar (en - gedeeld door 12 - per maand) zou kunnen schelen op de premie. Het is een leuke knuppel in het hoenderhok, deze stelling, maar ik denk dat de hoenders de knuppel snel uit het hok zullen verwijderen.
 6. Hoi @Isa IZZ, Wel goed genoemd, die solidariteit. Maar het lijkt wel of die solidariteit dan maar 1 kant uit gaat. Veel vergoedingen uit het extra pakket zijn voor jonge mensen, terwijl jullie verzekerden die meer op leeftijd zijn (ikzelf ben 54), meer en meer vergoedingen uit het pakket zien verdwijnen. Het lijkt mij dus dat de solidariteit ook eens een keer de kant van de oudere verzekerde op mag vallen. Dus vanuit dat oogpunt zou je kunnen bepleiten dat er keuze mogelijkheden moeten zijn voor een pakket waarbij ik niet meer zwangerschapsattributen vergoed hoef te hebben, of inderdaad die IVF behandeling. Misschien zou ik er voor willen kiezen om getaperde afbouw van psychofarmaca vergoed te krijgen, omdat ik nu al lang genoeg antidepressiva heb geslikt. Misschien dat IZZ zich namens ervaringsdeskundige medewerkers in de zorg zich zou moeten inspannen bij ZorgInstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit of Zorgverzekeraars Nederland om dit als verzekerde zorg voor elkaar te krijgen. Een deel van zorg die zou kunnen helpen bij het Herstel van mensen na een episode van een psychiatrische aandoening. Ik noem maar een dwarsstraat die toevallig dicht bij mijn hart ligt. Vriendelijke groet, Peter van der Kort