M.C. Verbeek

IZZ Lid
  • Content Count

    7
  • Joined

  • Last visited

About M.C. Verbeek

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Dit las ik op NU.nl: Eigen bijdrage ggz leidt tot meer gedwongen opnames http://nu.nl/lifestyle/4849146/eigen-bijdrage-ggz-leidt-meer-gedwongen-opnames.html Groet, MC Verbeek
  2. Hallo @Peter van der Kort, Ben het met je eens. Het lijkt er steeds meer op dat wij met onze betaalde premies de behoeften van andere sponsoren terwijl de groep van 50+ alleen maar groter wordt en ook andere behoeften heeft t.a.v. de zorg. Gek toch dat wij dat bij IZZ onder de aandacht moeten brengen terwijl het toch een zorgverzekering is voor (ex)werkenden in de zorg. Ik ben op de uitnodiging van @Isa IZZ ingegaan om deel te nemen aan de community over solidariteit. Ik hoop van harte dat deze discussie "geen doekje voor het bloeden is". Ben zeer benieuwd naar het verloop. Groet, MC Verbeek
  3. Hallo Isa, ik heb gereageerd in de community over solidariteit. Groet, MC Verbeek
  4. Ik hoop van harte dat deze discussie daadwerkelijk iets oplevert en dat het "geen doekje voor het bloeden" betreft. Daar ben ik "te oud voor geworden", voor zo'n discussie leen ik mij niet. Dus: solidariteit, wat is dat? Het is een woord met een vastgestelde betekenis. Natuurlijk kunnen we daar onze eigen invulling aan geven. Dat is ook de reden waarom er de laatste 4 decennia zoveel problemen mee zijn ontstaan. In de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw, was men solidair met de zwakkeren in onze maatschappij. De WOII was net achter de rug. Het land werd door onze ouderen opgebouwd. Nooit meer armoede had Vader Drees ons gezegd en een goede betaalbare gezondheidszorg en huisvesting en scholing voor iedereen. Totdat het CDA en de VVD in de jaren 80 e.v. gingen (mee)regeren. Zij waren het "potverteren" van de socialistische partijen meer dan moe. Zij verteren die pot het liefste zelf. Vanaf dat moment kregen managers bonussen, want zij "dragen zoveel verantwoordelijkheid"( Die zij met evenveel gemak aan hun personeel delegeren, maar waarvoor zij wel de financiële vergoeding opstrijken. Als het fout ging/gaat, dan worden/werden ook de disciplinaire/straf maatregelen naar beneden toe gedelegeerd) Er was "Het Ziekenfonds". En voor de beter betaalden waren er particuliere verzekeringen. Vanuit het ziekenfonds kreeg je van alles vergoed, zonder bijbetalen. Dat werd te duur en was niet efficiënt vonden onze bestuurders en het onderscheidt tussen "fondspatiënt en particulier" was niet meer van die tijd. Bovendien moesten de zorgvragers zich meer bewust worden van de noodzaak en de bijbehorende kosten van hun zorgvraag. Ook om onnodig declareren van de zorgverleners tegen te gaan. Daarom werd het ziekenfonds opgeheven en rezen de zorgverzekeraars als paddenstoelen uit de grond, die rijkelijk gingen lobbyen bij "Onze Minister van VWS". Het ging dus nog steeds niet om het algemeen belang maar om het eigen belang. De zorgbehoeftige was een product geworden waar veel aan te "verdienen" valt (lees: te halen valt). Het gaat sindsdien helemaal niet om een goede kwaliteit van zorg van iedereen. Het draait, nog meer als voorheen, om het (verzekerings)geld. Het laat zich raden wie daarvan de dupe zijn. Niet het Rijk c.q. semi overheid of de verzekeringsmaatschappijen, vorm gegeven door hun managers. Waarom moeten wij zo duur betalen voor een zorgverzekering die elk jaar opnieuw wordt samengesteld/uitgehold, een verplicht eigen risico betalen dat 1/5 van ons jaarinkomen beslaat, terwijl de beter betaalden ook datzelfde verplichte eigen risico moeten betalen terwijl hun maandinkomen net zo hoog is als ons jaarinkomen????? Is dat solidariteit? .....euhhhhh.....nee, het is geen solidariteit zoals de term solidariteit in zijn algemeenheid is bedoeld. Ja, het is wel solidariteit als het gaat om het solidair zijn met het zelf/een selecte groep. Waarom worden de preparaten tegen overgangsklachten en de bijbehorende hulpverlening niet in het basispakket en de aanvullende pakketten opgenomen? Heeft IZZ voor niets zoveel aandacht besteed aan de gevolgen van dit natuurverschijnsel? De negatieve gevolgen voor de gezondheid, het gezin, de relatie en de maatschappij? Onze (demissionair) Minister van VWS, die ook in de overgang is beland, heeft haar oren laten hangen naar de lobby vanuit de zorgverzekeraars ( deze minister moet ook na haar termijn ergens haar brood verdienen en dan ga je zo'n machtig instituut als de zorgverzekeraars NIET tegen de haren in strijken). Want kennelijk is de groep die in de overgang is beland relatief groot, en wordt die door de vergrijzing alleen maar groter. Solidair met wie?......Solidair met de "economisch rendabelen"....de rest heeft kennelijk zijn/haar recht verspeeld door om welke reden dan ook, NIET TE WERKEN. Door onze vermeende solidariteit kiezen veel mensen ervoor om hun medicatie/behandeling NIET (meer) te nemen omdat dit door het verplicht eigen risico NIET betaalbaar is geworden. Deze gang van zaken zal onze maatschappij op termijn juist MEER kosten. Maar dat is voor later..... Solidariteit.......is dat niet dat de managers van onze zorgverzekeringen bij Onze Minister van VWS gaan lobbyen om het verplicht eigen risico VOLLEDIG af te schaffen voor de laagste inkomens en voor de overige inkomens een percentage in rekening brengt? En is dat niet dat Onze Minister van VWS het voor het volk opneemt en ons beschermt tegen Verzekeraars die het eigen belang stelt boven het belang van de Verzekerde die zodoende geen waar voor de betaalde premie krijgt en kennelijk ongewild de managers sponsort? En dan heb ik het nog niet gehad over de farmaceutische industrie en zorgaanbieders die hun graantje mee willen pikken ten koste van de Verzekerden. Solidariteit......wie is er ziek? Het hele systeem is ziek. De vraag is, is het systeem bereidt om zich gezond te (laten) maken? Als dat gebeurd, dan is er weer ruimte voor ECHTE solidariteit.
  5. Het stoort mij steeds vaker dat ik ondanks mijn forse verzekeringspremie van 168,45 euro per maand en het verplicht eigen risico steeds vaker voor medicatie moet betalen en voor tandartskosten etc. Wanneer ik dan nog eens bekijk wat er onder mijn verzekeringspakket valt, dan kom ik telkens weer tot de conclusie dat mijn verzekeringspakket steeds meer wordt "uitgekleed" en dat er steeds meer vergoedingen in mijn pakket worden opgenomen die niet (meer) op mij van toepassing zijn, maar waar je wel voor betaald. Inmiddels ben ik 57 jaar en ik heb destijds voor IZZ en het meest uitgebreide aanvullende pakket gekozen omdat men er bij het ouder worden in principe niet op vooruit gaat wat de gezondheid betreft. Helaas constateer ik dat die zaken die ik graag verzekerd wil hebben vaker uit het pakket gaan of nog maar ten dele vergoed worden terwijl ik wel zaken in mijn pakket vind waar ik nooit iets aan zal hebben zoals kraamhulp, IVF, etc. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer ik mijn verzekeringspakket zelf samen zou kunnen stellen i.p.v. te moeten betalen voor heel veel zaken waarvan ik zeker geen gebruik zal maken gezien leeftijd en omstandigheden. Het wordt er al met al toch al niet makkelijker op als niet meer werkende ouder wordende verzekeringnemer met een smalle beurs met een belachelijk hoog opgelegd eigen risico van 1/5 van het jaarinkomen + de (aanvullende) kosten die door IZZ niet meer vergoed worden. Het lijkt erop dat de solidariteit bij de financieel minder draagkrachtigen onevenredig groot door de maatschappij wordt opgelegd waarbij deze en gene zich verschuilt achter deze en gene om voor deze scheefstand toch vooral geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Zo verschuilen de verzekeringsmaatschappijen zich achter de politiek, terwijl de bonussen toch worden uitgekeerd bovenop de toch al riante salarissen die beiden betaald worden uit door ons betaalde verzekeringspremies. Onder het mom van "daar hebben we recht op". Ja?......en wij hebben recht op waar voor ons het door ons betaalde verzekeringsgeld (premie). Eens kijken of de top van IZZ/VGZ de moed heeft/hebben om zich op deze misstand te bezinnen. Mw. Verbeek