Roland Kip

IZZ Lid
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

About Roland Kip

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Werk je in de zorg en heb je last van psychische problemen of een burn-out? Je bent niet alleen, zo bleek uit ons recent uitgevoerde ledenpanelonderzoek onder 5.100 deelnemers ‘Burn-out en werken in de zorg’. Dat burn-out een issue is in de zorg, is geen nieuws. Maar toch schrok ik wel van de resultaten. Want naar schatting van het ledenpanel heeft 32%! van de zorgmedewerkers een burn-out of burn-out klachten. Werk wordt genoemd als belangrijkste oorzaak. Adviezen over hoe je met een burn-out om moet gaan zijn al op veel plekken te vinden. En toch voeg ik daar graag nog iets aan toe. Wat is de invloed op het team? Wat namelijk opvalt in de resultaten van het ledenpanelonderzoek is dat mensen met een burn-out vaak een individueel traject ingaan. En gelukkig maar, want als iets belangrijk is, is dat deze meestal zeer bevlogen en betrokken medewerkers goed geholpen worden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als dit traject is afgerond? En je keert weer terug naar je werkomgeving? Daar is ondertussen niks veranderd. Sterker nog, de werkdruk is daar alleen maar toegenomen, zo geeft het ledenpanel aan. Met daarnaast de bezorgdheid van collega’s om zelf ook een burn-out te krijgen en onrust binnen het team waar vaak te weinig transparantie is over de situatie. Een burn-out heeft hiermee een ‘besmettelijk’ effect. Heb aandacht voor het individu, de leidinggevende en het team Een burn-out raakt dus veel meer mensen dan alleen de betreffende medewerker. Collega’s ondervinden de gevolgen en vergeet hierbij ook vooral de leidinggevende niet. Die komt in een lastig parket, moet zowel het team als het individu goed ondersteunen. Zoals een leidinggevende uit het ledenpanelonderzoek treffend verwoord: “Hoe maak je het op de juiste manier bespreekbaar en waar leg je je probleem als je zelf de leidinggevende bent?” Kortom, er moet meer gebeuren dan alleen de individuele begeleiding. De persoon zelf, de leidinggevende én het team moeten aandacht krijgen in het hele proces. Heb jij hier ervaring mee en heb je tips? Deel ze hieronder! Je helpt je collega's in de zorg ermee. Heb jij zelf, als teamlid en/of als leidinggevende te maken (gehad) met burn-out en wil je jouw ervaringen delen? Lees dan meer over onze zoektocht naar verhalen op onze website.
 2. De afgelopen jaren zagen we het geregeld: aan het einde van het jaar hebben sommige ziekenhuizen (of andere zorginstellingen, bijvoorbeeld in de GGZ) in het land een ‘opname- of behandelstop’. Een zorginstelling heeft dan meer zorg geleverd dan afgesproken met de zorgverzekeraar(s). Bepaalde planbare zorg mag dat jaar niet meer geleverd worden. Om boos van te worden? Onbegrijpelijk, frustrerend en teleurstellend? Ja. En daarom doen we er iets mee. Waar is de zorgmedewerker in dit verhaal? Als het over jouw ziekenhuis of zorgverlener gaat, komt zo’n opname- of behandelstop ineens heel dichtbij. Het gaat misschien wel over jouw werkgever? Of over jouw zorgverlener? En misschien wel over beide. Wat moet je dan met berichten in de krant en onrust op het werk, of in de wachtkamer? Er zijn zorgmedewerkers die contact met ons opnemen. Vaak zijn het IZZ leden die ons aanspreken als zorgverzekeraar. Leden die boos zijn, of verontwaardigd, en die zich zorgen maken. Zorgen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor iedereen. “Hoe kan een zorgverzekeraar mijn ziekenhuis dwingen tot een opname- of behandelstop?” “Wat gebeurt er met de zorg in de regio, we kunnen mensen die zorg nodig hebben toch niet in de kou laten staan?” “Fijn hoor, jullie zijn er speciaal voor de zorg, en dan nu dit?” “Wil dit nu zeggen dat ik niet meer behandeld mag worden in mijn eigen ziekenhuis?” Wat doen wij hiermee? Wij zijn geen zorgverzekeraar. Wij zitten niet aan de onderhandelingstafel, naast de zorginstelling en de zorgverzekeraar. Hoe behartigen wij het belang van onze leden, allen zorgmedewerkers en mogelijk ook zelf zorgvragers? Komt een zorgmedewerker bij de opnamestop Stel je dit voor: je kunt als zorgmedewerker zelf niet behandeld worden, doordat er een opname- of behandelstop is. Je meldt je ziek, of bent langer ziek dan gepland. Wie betaalt de rekening? Naast jij zelf, ook jouw team en uiteindelijk de samenleving als geheel! Want zorg hebben we allemaal nodig, en om dat te verlenen ben jij nodig. Als zorgmedewerker, die fit en vitaal aan het werk kan. Nog meer druk op de zorg vinden wij onacceptabel De zorg komt dus nog meer onder druk te staan als zorgmedewerkers zélf niet de nodige zorg krijgen. En dat in de huidige tijd van hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en hoge verloopcijfers? Dat vinden we onacceptabel. De zorg moet altijd door Ik vind dat de zorg altijd door moet kunnen gaan en dat zorgmedewerkers in alle zorgbranches altijd behandeld moeten worden. Niet alleen in het geval van acute zorg, ook voor de planbare zorg. En ja, dus ook in een situatie van een opname- of behandelstop. Daarom zet IZZ zich in voor een uitzondering voor zorgmedewerkers als er sprake is van een stop. We gaan in gesprek met de betrokken partijen en maken daar waar mogelijk afspraken zodat onze leden door kunnen. Wil je als zorgmedewerker wel voorrang voor jezelf? Daarmee komt ongetwijfeld de vraag op of je dan verschil mag maken tussen de ene zorgvrager en de andere. Zijn we niet allemaal gelijk? Natuurlijk zijn we dat. Wil je dan wel voorrang voor jezelf? Deze vraag is heel belangrijk, want je zou hem vanuit een idealistisch zorghart kunnen beantwoorden met een ‘nee’. Maar bedenk dit: als er geen zorgmedewerker aan de operatietafel of aan het bed staat, wordt niemand meer geholpen… Wat doe jij, als je een uitzondering mag zijn bij een opname- of behandelstop, en jij dus wél geholpen wordt?
 3. Beste deelnemers, zie mijn nieuwe post over het behoud van de collectiviteitskorting:
 4. In ons ledenpanel hebben we onze deelnemers eerder gevraagd wat hun (jouw) mening is over de verlaging, of zelfs het verdwijnen, van de collectiviteitskorting. We kregen veel reacties en suggesties, dat zie je hier in de community wel terug. 1.191 deelnemers deden mee aan de peiling en het gesprek erover werd door duizenden gelezen. Het is daarom goed om de stand van zaken van dit moment aan je door te geven. Waar gaat het ook alweer over? In 2018 heeft minister Bruins van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangegeven dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering in 2020 maximaal 5 procent is. Daarmee wordt de korting gehalveerd. Niet elke collectiviteit had in de afgelopen jaren de maximale korting van 10 procent. IZZ had dat wel. Wat doen we er nu aan? We zijn op verschillende manieren bezig om ons sterk te maken voor behoud van de collectiviteitskorting. Dat doen we door het ministerie van VWS en leden van Tweede Kamerfracties actief te beïnvloeden. Ook verzamelen we samen met andere inhoudelijke collectiviteiten argumenten waarmee we aantonen dat de collectiviteitskorting voor IZZ terecht is. Inhoudelijke collectiviteiten stellen gezondheidswinst van deelnemers voorop, in plaats van het financieel gewin van een organisatie. We kunnen als inhoudelijke collectiviteiten duidelijk maken dat we investeren in preventie en in de gezondheid van onze deelnemers. Verder schrijven we blogs en artikelen om onze argumentatie en lobby te onderbouwen. Bijvoorbeeld een blog op Skipr, hét platform voor beslissers in de zorg: Neem zorgmedewerkers hun korting niet af. Hoe is het eigenlijk zover gekomen? Goede vraag. Ook wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat collectiviteiten die enkel en alleen korting geven - en niet in gezondheidswinst investeren - de mogelijkheid hebben gekregen om collectiviteitskorting te geven. Daarom analyseren we met de andere inhoudelijke collectiviteiten de oorspronkelijke wetgeving uit 2006. En wat blijkt: het is nooit de bedoeling geweest! Wanneer de wet gehandhaafd was, waren er geen uitwassen gekomen. Uitwassen die nu aanleiding zijn om de collectiviteitskorting voor iedereen af te schaffen! En, heeft het zin? De minister lijkt wel gevoelig te zijn voor een onderscheid tussen inhoudelijke collectiviteiten (zoals IZZ) en financieel gedreven collectiviteiten (waar het alleen om de winst gaat). Ons voorstel is dat als korting in de toekomst behouden blijft, dit uitsluitend bedoeld is voor inhoudelijke collectiviteiten. Zo maken we duidelijk dat een collectiviteit een taak en verantwoordelijkheden heeft. Dat ze daadwerkelijk moet investeren in de gezondheid van haar deelnemers. En zo bijdraagt aan een gezonder Nederland. Wie kan daar nou op tegen zijn? Precies.
 5. Ik voel enige schroom om het onderwerp ‘de overgang’ aan te snijden. Welke man mag hier iets van vinden? Als vrouwen er niet zo graag over praten en zich sterk houden - niet wijken voor hun verantwoordelijkheden in de zorg – wie begint er dan over? Te weinig mannen denken hierover na. Dus ook de mannelijke leidinggevende in de zorg. Laat staan dat ze dit onderwerp bespreekbaar maken. Ik vind dat geheel onterecht... 330.000 vrouwen met overgangsklachten Waarom is dat onterecht? Omdat er meer dan een half miljoen vrouwen in de leeftijd tussen de 40 en de 60 jaar in de zorg werken, van wie 64 procent overgangsklachten ervaart. Dan praat je over ruim 330.000 vrouwen! Waarom maken dan nog maar zo weinig werkgevers werk van de overgang? Is het te onbekend? Een taboe? Of ligt het aan het feit dat er nog steeds vooral mannen aan de bestuurstafels zitten? Mannen die nog te weinig weten over de omvang en de impact van de overgang? Vrouwen met veel ervaring in de zorg Wie zal het zeggen? Maar laten we daar snel verandering in brengen. Ik ben zelf natuurlijk ook geen ervaringsdeskundige, maar weet wel dat dit een serieus en groeiend vraagstuk is. De groep werkende vrouwen in de zorg is gegroeid. De gemiddelde leeftijd loopt op en vrouwen blijven langer aan het werk. Bedenk bovendien: vrouwen zijn daar hard nodig! Juist ook deze groep vrouwen, omdat zij zoveel ervaring hebben. Overgangsklachten en verzuim Dat klachten vaak niet zomaar te herkennen zijn als overgangsklachten, maakt dit onderwerp er niet makkelijker op. Klachten die ook nog eens ernstige vormen kunnen aannemen, zeker als je ze negeert. Het ziekteverzuim bij de groep vrouwen van 40 tot 60 jaar ligt beduidend hoger dan bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Genoeg redenen om er actief aandacht aan te besteden. Maar wie begint erover? Wat is jullie ervaring?
 6. Het doet me goed om te zien dat de respons en betrokkenheid zo hoog is. Als collectief zijn we een spreekbuis namens onze ruim 417.000 leden en het onderwerp leeft sterk onder jullie. Voor mij een duidelijk signaal van steun voor ons pleidooi richting de politiek om de collectiviteitskorting (voor collectiviteiten met inhoudelijke meerwaarde) te behouden. We gaan ervoor! Het idee om een petitie te starten neem ik mee in het overleg dat we hebben met andere inhoudelijke collectiviteiten zoals die van de politie en BOVAG. Voor nu ben ik benieuwd of er leden zijn die hun keuze voor het antwoord 'ik weet niet of ik bij IZZ blijf' willen toelichten? Bij voorbaat dank daarvoor.
 7. Ik schrok zelf van het aantal, maar er zijn ruim 64.000(!) collectieven in Nederland. De meeste daarvan bestaan enkel en alleen voor de korting op de premie van de zorgverzekering. En de meeste daarvan hebben minder dan 250 deelnemers. Ze staan niet voor een specifieke zorgverzekering die past bij het collectief, ze onderzoeken niet hoe ze de gezondheid van de deelnemers kunnen bevorderen, en ze zijn nauwelijks (of helemaal niet) bezig met preventie. IZZ doet dat allemaal wél. Bovendien spreekt IZZ namens 417.500 deelnemers. Daar kun je nog eens mee aankomen. Bij zorgverzekeraars, maar ook bij werkgevers, vakbonden, en andere partijen die samen met ons de zorg gezond(er) kunnen maken. Sleutelen aan de korting is waar het misgaat De minister gaat de wildgroei aan collectieven aanpakken. En daar zijn we helemaal voor. Waar het voor mij misgaat, is dat de minister aan de korting wil sleutelen. In 2020 mag er nog maar 5% collectiviteitskorting worden gegeven op de basisverzekering. Als het aan de minister ligt. Je gaat erop achteruit De sterke, inhoudelijke collectieven zoals IZZ zullen daaronder lijden. Dat betekent ook iets voor de individuele verzekerden binnen het collectief. Als IZZ lid, gaat dat dus over jou. Je gaat erop achteruit als de minister de maximale korting verlaagd. Als de korting lager is, of helemaal vervalt, ontneemt de overheid medewerkers in de zorg een belangrijke financiële en inhoudelijke arbeidsvoorwaarde. De IZZ regeling is een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers in de zorg. Sleutel je aan de korting, dan sleutel je aan de arbeidsvoorwaarden. Zorgen voor de huidige zorgmedewerkers Eerder riep ik op om goed te zorgen voor de huidige zorgmedewerkers. Daar hoort ook dit financiële aspect bij: neem IZZ leden hun korting niet af! Ze voelen het namelijk rechtstreeks in hun portemonnee. We maken ons sterk voor een andere manier om de wildgroei van collectieven aan te pakken. Dat doen we samen met andere sterke inhoudelijke collectiviteiten, zoals die van de Politie en de BOVAG. Als IZZ lid zie je hier weinig van. Pas als je het merkt in je portemonnee wordt het zichtbaar. En dát willen we voorkomen. Hoe denk jij over de collectiviteitskorting? Meer lezen: de blog van Roland Kip op Skipr
 8. Als zorgmedewerker zorg je vaak beter voor een ander dan voor jezelf. Je eigen gevoelens delen over de fysieke belasting, werkdruk en veiligheid die je ervaart, is niet altijd vanzelfsprekend. Toch is het uitermate belangrijk om wel over deze thema’s te praten met je collega’s, je leidinggevende én met het bestuur van jouw zorgorganisatie. Want als je het met elkaar deelt, is de oplossing om dingen te veranderen vaak heel dichtbij. Als je met elkaar praat over je eigen gezondheid, verbeter je het organisatieklimaat. En een goed organisatieklimaat zorgt voor gezondere medewerkers. Hoe ik dat weet? Dankzij jullie. Althans, een deel van jullie. En dankzij de door ons ontwikkelde Aanpak Organisatieklimaat, die eerder dit jaar al wetenschappelijk bewezen is. Zorgmedewerkers in 10 zorgorganisaties deden mee aan een praktijkproef van deze aanpak. Hieraan namen 220 zorgteams en 3.600 zorgmedewerkers deel. De resultaten? Word je nou gezonder door erover te praten? De aanpak levert de volgende, bewezen, resultaten op: • De kwaliteit van zorg neemt toe • Teamleden voelen zich gezonder • Teamleiders passen hun leiderschapsstijl aan En dat is niet alles. Op onze website lees je alles over de Aanpak Organisatieklimaat en op Nursing lees je mijn gastblog hierover. Waar zou jij met jouw team én de bestuurder van jouw organisatie over in gesprek willen gaan?
 9. Gisteravond werd in Radar aandacht besteed aan de collectieve zorgverzekeringen. Met als kernvraag: Ben je goedkoper uit met een collectieve zorgverzekering? De conclusie was - samengevat - dat collectieve zorgverzekeringen beter afgeschaft kunnen worden. Je kunt de uitzending hier terug kijken: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/goedkoper-uit-met-een-collectieve-zorgverzekering Het gaat voor mijn gevoel te kort door de bocht. Eerder schreef ik een blog over de echte meerwaarde van een collectief. En in samenwerking met andere inhoudelijke collectiviteiten maakten we een filmpje over deze meerwaarde: Heb jij de uitzending ook gezien? Wat vind jij hiervan? Met vriendelijke groet, Roland Kip Directeur Stichting IZZ
 10. Als er ergens veel kennis over de zorg aanwezig is, dan is het wel bij jullie. Of je nou verpleegkundige of afdelingssecretaresse bent, je werkt in de zorg. En dus kén je de zorg. Met jouw kijk op wat er om je heen gebeurt, heb je vast ook een beeld bij zorgverzekeraars. Grote kans dat je zelfs een mening over ze hebt, omdat je ervaringen met ze hebt. Juist omdat je zelf in de zorg werkt, en tegelijk 'ook maar een mens bent', heb je twee soorten relaties met zorgverzekeraars. Aan de ene kant is het de partij die zorg inkoopt bij jouw zorgorganisatie, en anderzijds is het jouw eigen, persoonlijke zorgverzekeraar. Je kent ‘hem’ dus van twee kanten. Wie is er dan beter in staat om mee te denken met zorgverzekeraars, dan jij? Ik schreef een blog over een voorgestelde wetswijziging om verzekerden meer invloed te geven op zorgverzekeraars. Invloed op de zorginkoop en de communicatie met klanten. Daarin laat ik duidelijk merken dat ik heel trots ben op wat IZZ al doet, namelijk een grote groep mensen (210.000 zorgmedewerkers) vertegenwoordigen richting de zorgverzekeraars (VGZ en CZ). Dat doen we doordat werknemers en werkgevers in de zorg met elkaar samenwerken in ons bestuur, door een community te zijn voor iedere individuele zorgmedewerker die IZZ lid is, en door regelmatig een ledenpanel van ruim 5.000 IZZ leden te raadplegen. Het ledenpanel bevragen we over allerlei zaken die te maken hebben met gezond werken in de zorg én met de IZZ Zorgverzekering (zie www.izz.nl/ledenpanel). Juist omdat wij die zorgverzekering ‘alleen maar’ organiseren, en dus zelf niet de zorgverzekeraar zijn (want dát zijn VGZ en CZ), kunnen we samen met – en namens – jullie invloed uitoefenen op de zorgverzekeraars. We zijn onlangs aan het gesprek over bewust zorggebruik begonnen met het IZZ ledenpanel. Een goed onderwerp voor jullie 'dubbelrol' als zorgverlener én verzekerde. Welke (andere) onderwerpen vragen volgens jou om aandacht? Onderwerpen om met elkaar én met de zorgverzekeraars op te pakken? En hoe zou je dat willen doen? Met vriendelijke groet, @Roland Kip directeur Stichting IZZ
 11. Weet jij hoe gezond jouw zorgorganisatie is? Je kunt het nu bekijken op het nieuwe Zorggebruik Dashboard van IZZ. Als er minimaal 25 IZZ leden werken bij jouw organisatie, kun je het zorggebruik inzien. Lees hier hoe dit werkt. We onderzochten - voor het vijfde jaar op rij - hoe vaak zorgmedewerkers voor fysieke klachten een behandelaar opzoeken en hoe vaak ze psychische zorg gebruiken. We kijken naar zorggebruik dat te maken heeft met het werken in de zorg. En wat blijkt….het maakt veel uit voor welke zorgorganisatie je werkt! Medewerkers van sommige organisaties gebruiken namelijk heel veel zorg om hun werk vol te houden maar er zijn ook zorgorganisaties waar het zorggebruik van medewerkers heel laag is. Ik hoop dat het zorggebruik in jouw organisatie laag is, en blijft. Maar de realiteit is, dat het zorggebruik van zorgmedewerkers al vijf jaar achter elkaar stijgt. Bij de pakken neer gaan zitten is natuurlijk geen optie! Ik schreef daarom een blog voor iedereen in de zorg, met een oproep om van elkaar te leren en samen het werken in de zorg gezonder te maken. Wat kunnen zorgorganisaties volgens jou doen om het zorggebruik van hun medewerkers te laten dalen?
 12. Ik schreef een blog over de kwaliteitsverschillen in de zorg. En over het van elkaar leren om de kwaliteit te blijven verbeteren. De aanleiding was een discussie tussen fysiotherapeuten, het KNGF en VGZ over kwaliteitsverschillen bij de behandeling van lage rugpijn. Het blog kun je hier lezen. Je weet dat werken in de zorg fysiek belastend is. Eén op de drie zorgmedewerkers die bij IZZ verzekerd is, maakt gebruik van fysiotherapie en 85% ervaart fysieke klachten! IZZ stimuleert de leden om een fysiotherapeut te zoeken die het beste bij ze past. Bij jou als persoon, bij de klacht die je hebt én bij het werk dat je doet. Je mag vergelijken en kritisch zijn als het om je gezondheid gaat! Maar, doe je dat ook? Hoe kritisch ben jij? Vraag jij je zorgverzekeraar bijvoorbeeld om advies bij het kiezen van een fysiotherapeut?
 13. @Mo, bedankt voor je reactie. Goed om te horen dat je dit soort onderwerpen bespreekbaar kunt maken in je team. Ik ben nog wel benieuwd of de hulpmiddelen die je noemt vergoed worden door je werkgever? Ik stel deze vraag omdat we vanuit IZZ voor onze deelnemers altijd op zoek zijn naar interessante ledenvoordelen. Kun je dat nog aangeven?
 14. Je hebt het misschien in het nieuws gezien of gelezen; minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil het mes zetten in de 51.000 collectiviteiten die Nederland rijk is. Als één van de grootste collectiviteiten in ons land volgen wij de politieke discussie hierover al een tijd. We grijpen dit moment aan om te laten zien hoe je als collectief wél meerwaarde kunt bieden. Ben je benieuwd hoe wij hier invulling aan geven? Lees dan mijn blog ‘De échte meerwaarde van een collectief’. We zijn rondom het politieke vraagstuk over collectiviteiten in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat doen we samen met een aantal andere waardevolle collectiviteiten. Onder meer door zelf een goed voorbeeld te zijn, laten we de politiek zien welke voorwaarden er gesteld mogen worden aan een collectiviteit. Waar moet een collectiviteit volgens jou aan voldoen?
 15. Dat is een interessante vraag @IsaIZZ! Vanuit IZZ staat het antwoord vinden op de 'hoe' vraag vaak centraal in ons Gezond werken in de zorg team. Wat telkens weer naar voren komt, is dat het onderling bespreekbaar maken van bijvoorbeeld werkdruk en de gevolgen ervan vaak al veel oplevert. We delen onze bevindingen altijd met onze deelnemers en andere zorgorganisaties bijvoorbeeld door middel van zorgsuccessen. @IsaIZZ, je vraagt wat je als zorgmedewerker binnen je eigen invloed kunt doen. Hieronder heb ik linkjes naar 2 zorgsuccessen gezet die illustreren wat je als zorgmedewerker zelf en als team kunt doen: https://www.izz.nl/zorgorganisaties/thema/gezond-werken/psychische-arbeidsbelasting/artikelen/goed-gesprek-geeft-inzicht-in-werkdruk https://www.izz.nl/zorgorganisaties/thema/gezond-werken/fysieke-belasting/artikelen/thuiszorgteam-voert-zelf-steunkousenhulpmiddel-in @Mo, ik ben benieuwd, zijn er binnen jouw organisatie ook dergelijke initiatieven om onderwerpen zoals werkdruk bespreekbaar te maken?