WoutVisser

de aanstaande fusie van twee academische ziekenhuizen: wie krijgt de macht?

1 post in this topic

NRC Handelsblad van 30 januari, bladzijde E 3.

De aanstaande fusie  van twee academische ziekenhuizen: wie krijgt de macht?

Wanneer de academische ziekenhuizen van de Vrije Universiteit en die van de Universiteit van Amsterdam met elkaar fuseren, ontstaat het grootste ziekenhuis van Nederland.

Deze voorgenomen fusie was gisteren onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer, want er moet een stevige hobbel worden genomen.

Voorstanders zijn de ‘superspecialisten’ van beide ziekenhuizen, die de fusie als middel zien om ‘uiterst complexe behandelingen’ aan te bieden. Een puur medisch argument dus, waarbij NRC Handelsblad de kosten en de medische meerwaarde van zulke behandelingen niet vermeldt  --  laat staan dat beide tegen elkaar worden afgewogen (wat natuurlijk wel zou moeten).

De tegenstanders zitten dan ook in de bestuurlijke/financiële hoek. Deze fusie leidt tot ‘een ontzettend grote en zeer complexe zorginstelling’, met ‘daarbij risico’s voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg’.

Zorg-economen wijzen er bovendien op, dat ‘de kosten bij gefuseerde ziekenhuizen vaak omhoog gaan. Niet zozeer per individuele behandeling, maar omdat ze duurdere behandelingen gaan aanbieden’.

NRC Handelsblad voegt hieraan toe, dat de Nederlandse autoriteiten NZa en ACM sinds het jaar 2000 een kleine dertig ziekenhuisfusies goedkeurden. En vervolgens uit eigen onderzoeken concludeerden, dat deze fusies ‘weinig voordelen in prijs of kwaliteit opleverden’.

Tenslotte de mensen die de zorg (grotendeels) betalen: de zorgverzekeraars. Ook zij tonen zich huiverig, uit angst dat hun onderhandelingspositie tegenover zo’n mega-ziekenhuis zal verslechteren. Een zorgverzekerings-directeur: ‘ziekenhuizen kunnen zo groot worden, dat er voor zorgverzekeraars niet doorheen is te komen’.

Kortom, we zien hier weer de klassieke machtsstrijd over het beheer van de Nederlandse zorg. Beslissen de medici of de managers?

Er is wel een verschil met vroeger: de ziekenhuizen zijn organisatorisch groter, en hun financiële belangen dus ook. Dit pleit ervoor om de macht bij de managers te leggen, omdat anders de kosten waarschijnlijk catastrofaal uit de hand gaan lopen  --  wat uiteindelijk alle Nederlanders in hun portemonnee zal raken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).