WoutVisser

De Zorg slonst met het registreren van criminele zorgverleners

1 post in this topic

NRC Handelsblad van 6 december: zorg-geslons met een criminele verpleger
 
 
NRC Handelsblad vertelt over een verpleger uit de regio Rotterdam, die vorig jaar 5.000 euro stal van een verpleeghuis-cliënte, en daarvoor door Justitie werd veroordeeld. Waarna hij weer in verpleeghuizen ging werken, en opnieuw werd gearresteerd. Nu op verdenking van drie moorden op ouderen, en twee pogingen daartoe.
 
De directeur van het betrokken huis: ‘maar het is de vraag of er iets te bedenken is tegen iemand die echt kwaad wil’. NRC Handelsblad voegt eraan toe, dat de directeur niet precies wist wat er fout was gegaan ....
 
-------
 
Het voorgaande is het zoveelste voorbeeld van het administratieve geslons in zorginstellingen:
 
Ten eerste zoekt een fatsoenlijke directeur direct uit wat er fout is gegaan, en al helemaal bij een verdenking van drie moorden en twee pogingen daartoe.
 
Ten tweede werkte zijn personeelsafdeling waarschijnlijk met een verouderde ‘verklaring omtrent het gedrag’: een justitie-document dat informatie geeft over eventuele strafrechtelijke veroordelingen uit het verleden. Iedere verpleger of verpleegster moet zo’n VOG overleggen. Als de VOG van de verdachte verpleger verouderd was, dan zou dat in veel Nederlandse bedrijven een zware reden zijn om de betrokken personeelsfunctionaris ter verantwoording te roepen.
 
Ten derde is het in andere bedrijfstakken normaal, om een ‘zwarte lijst’ aan te leggen van personen die zich misdragen. De gezamenlijke Nederlandse verzekeraars hebben bijvoorbeeld zo’n lijst van mensen die frauduleus een claim indienen; u begrijpt dat zij dit doen om dergelijke onheilen voor hun bedrijfstak zoveel mogelijk te beperken. 
Aangezien diefstallen door personeel in zorginstellingen regelmatig voorkomen, had zo’n lijst er voor de Zorg natuurlijk allang moeten zijn. Opgezet door de gezamenlijke Nederlandse zorgkoepels, maar die maken zich liever druk over de ‘administratieve werkdruk’ voor hun zorgverleners.
 
------
 
O zeker: zorgbestuurders zijn grootmeesters in het bedenken waarom iets niet kan. En vinden altijd wel een wettelijke bepaling, die zij kunnen ombuigen om hun administratieve geslons toe te dekken.
 
Ondertussen krijgt het imago van de Nederlandse Zorg voor de zoveelste keer een forse negatieve & landelijke publiciteit. Om nog maar te zwijgen over de kosten, die de zorginstelling en justitie voor hun geslons moeten maken  --  en die betaald worden met ons gezamenlijke belastinggeld.    

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).