Isa van IZZ

Wat is solidariteit voor jou?

7 posts in this topic

Solidariteit, wat is dat? In contact met onze leden komt solidariteit vaak ter sprake. Een veel gehoorde opmerking is: "Ik wil alleen meebetalen voor zorg die ik zelf niet gebruik, als ik zelf wel al mijn zorg vergoed krijg". Ook gaat het vaak over solidariteit tussen generaties. Zijn de ouderen solidair met de jongeren, en vooral ook; is dat andersom zo? Want ouderen gebruiken over het algemeen meer zorg dan jongeren.

Laat de community weten wat solidariteit voor jou betekent. Voor jou persoonlijk, als zorggebruiker, maar ook voor jou als zorgverlener. Speelt dit een rol bij jouw patiënten, of in jouw werk?

Jullie input hier gebruiken we om in ons magazine de Zorg dieper in te gaan op het begrip solidariteit.

Met dank aan onze leden @M.C. Verbeek en @Peter van der Kort voor het ter sprake brengen van dit onderwerp in de community.

Solidariteit.png.7f9962c863f85589441f8a460be6ebad.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik hoop van harte dat deze discussie daadwerkelijk iets oplevert en dat het "geen doekje voor het bloeden" betreft. Daar ben ik "te oud voor geworden", voor zo'n discussie leen ik mij niet.

Dus: solidariteit, wat is dat? Het is een woord met een vastgestelde betekenis. Natuurlijk kunnen we daar onze eigen invulling aan geven. Dat is ook de reden waarom er de laatste 4 decennia zoveel problemen mee zijn ontstaan.

In de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw, was men solidair met de zwakkeren in onze maatschappij. De WOII was net achter de rug. Het land werd door onze ouderen opgebouwd. Nooit meer armoede had Vader Drees ons gezegd en een goede betaalbare gezondheidszorg en huisvesting en scholing voor iedereen. Totdat het CDA en de VVD in de jaren 80 e.v. gingen (mee)regeren. Zij waren het "potverteren" van de socialistische partijen meer dan moe. Zij verteren die pot het liefste zelf. Vanaf dat moment kregen managers bonussen, want zij "dragen zoveel verantwoordelijkheid"( Die zij met evenveel gemak aan hun personeel delegeren, maar waarvoor zij wel de financiële vergoeding opstrijken. Als het fout ging/gaat, dan worden/werden ook de disciplinaire/straf maatregelen naar beneden toe gedelegeerd)

Er was "Het Ziekenfonds". En voor de beter betaalden waren er particuliere verzekeringen. Vanuit het ziekenfonds kreeg je van alles vergoed, zonder bijbetalen. Dat werd te duur en was niet efficiënt vonden onze bestuurders en het onderscheidt tussen "fondspatiënt en particulier" was niet meer van die tijd. Bovendien moesten de zorgvragers zich meer bewust worden van de noodzaak en de bijbehorende kosten van hun zorgvraag. Ook om onnodig declareren van de zorgverleners tegen te gaan. Daarom werd het ziekenfonds opgeheven en rezen de zorgverzekeraars als paddenstoelen uit de grond, die rijkelijk gingen lobbyen bij "Onze Minister van VWS". Het ging dus nog steeds niet om het algemeen belang maar om het eigen belang. De zorgbehoeftige was een product geworden waar  veel aan te "verdienen" valt (lees: te halen valt).

Het gaat sindsdien helemaal niet om een goede kwaliteit van zorg van iedereen. Het draait, nog meer als voorheen, om het (verzekerings)geld. Het laat zich raden wie daarvan de dupe zijn. Niet het Rijk c.q. semi overheid of de verzekeringsmaatschappijen, vorm gegeven door hun managers.

Waarom moeten wij zo duur betalen voor een zorgverzekering die elk jaar opnieuw wordt samengesteld/uitgehold, een verplicht eigen risico betalen dat 1/5 van ons jaarinkomen beslaat, terwijl de beter betaalden ook datzelfde verplichte eigen risico moeten betalen terwijl hun maandinkomen net zo hoog is als ons jaarinkomen????? Is dat solidariteit? .....euhhhhh.....nee, het is geen solidariteit zoals de term solidariteit in zijn algemeenheid is bedoeld. Ja, het is wel solidariteit als het gaat om het solidair zijn met het zelf/een selecte groep.

Waarom worden de preparaten tegen overgangsklachten en de bijbehorende hulpverlening niet in het basispakket en de aanvullende pakketten opgenomen? Heeft IZZ voor niets zoveel aandacht besteed aan de gevolgen van dit natuurverschijnsel? De negatieve gevolgen voor de gezondheid, het gezin, de relatie en de maatschappij? Onze (demissionair) Minister van VWS, die ook in de overgang is beland, heeft haar oren laten hangen naar de lobby vanuit de zorgverzekeraars ( deze minister moet ook na haar termijn ergens haar brood verdienen en dan ga je zo'n machtig instituut als de zorgverzekeraars NIET tegen de haren in strijken). Want kennelijk is de groep die in de overgang is beland relatief groot, en wordt die door de vergrijzing alleen maar groter. Solidair met wie?......Solidair met de "economisch rendabelen"....de rest heeft kennelijk zijn/haar recht verspeeld door om welke reden dan ook, NIET TE WERKEN.

Door onze vermeende solidariteit kiezen veel mensen ervoor om hun medicatie/behandeling NIET (meer) te nemen omdat dit door het verplicht eigen risico NIET betaalbaar is geworden. Deze gang van zaken zal onze maatschappij op termijn juist MEER kosten. Maar dat is voor later.....

Solidariteit.......is dat niet dat de managers van onze zorgverzekeringen bij Onze Minister van VWS gaan lobbyen om het verplicht eigen risico VOLLEDIG af te schaffen voor de laagste inkomens en voor de overige inkomens een percentage in rekening brengt? En is dat niet dat Onze Minister van VWS het voor het volk opneemt en ons beschermt tegen Verzekeraars die het eigen belang stelt boven het belang van de Verzekerde die zodoende geen waar voor de betaalde premie krijgt en kennelijk ongewild de managers sponsort?

En dan heb ik het nog niet gehad over de farmaceutische industrie en zorgaanbieders die hun graantje mee willen pikken ten koste van de Verzekerden.

Solidariteit......wie is er ziek? Het hele systeem is ziek. De vraag is, is het systeem bereidt om zich gezond te (laten) maken? Als dat gebeurd, dan is er weer ruimte voor ECHTE solidariteit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor je bijdrage @M.C. Verbeek, ik ben nog benieuwd wat het voor jou persoonlijk betekent? Dus los van het systeem, en de kritiek daarop, hoe ben jij zélf solidair, of hoe zou je dat willen zijn? Bijvoorbeeld in het licht van het gesprek over de aanvullende verzekering; als het gaat over onderscheid tussen leeftijden (of fases in het leven), of leefstijl (roken, overgewicht, voedingspatroon, e.d.), of risicoberoepen (stress, burn out), om een aantal voorbeelden te noemen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Solidair zijn...

Zelf heb ik geen probleem om bij te dragen aan zorgkosten waar ik 65 jarige waarschijnlijk geen gebruik meer van zal maken. Als dan MIJN Zorg kosten dan ook maar vergoed blijven worden; oogdruppels, omeprazoltabletten, gebitszorg. Solidariteit tussen andere zorgafnemers vind ik prima. Ook ging ik menigmaal met gezondheidsklachten naar mijn werk, als mijn cliënten er maar niet onder zouden lijden. In ons team was solidariteit een vast gegeven!

Wel mis ik solidariteit bij inderdaad mensen in de politiek (welke juist voor ons bezig zouden moeten zijn, Matima; een hele dikke duim omhooggevallen voor jou). De topmanagers die menen betere keuzes te kunnen maken in medicatie dan artsen voorschrijven... Daar mis ik vooral de solidariteit! 

Tenslotte denk ik aan de zorg voor de ouderen, de zorg wordt (te?) duur? Tegelijkertijd wordt ook vervroegd levenseinde weer steeds meer een discussie. Toeval? Ik denk aan een van mijn oud-cliënten : Ze kennen me maar beter een pilletje geven, zijn ze van me af... verdorie van zijn 14de gewerkt, zich kapot gewerkt! Sprake van voltooid leven? Hij had nog zoveel wensen, maar voelde zich teveel...

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Matima; een hele dikke duim omhooggevallen voor jou " moet natuurlijk zonder "gevallen" ; actie van progamma😶

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @Piet Duivestein en @Isa IZZ,

Ik heb mijn stukje al 3x geschreven en telkens gaat er met het plaatsen iets mis. Ook vanaf mijn mobile telefoon. Dit vraagt veel tijd. Nu een laatste poging.......

mijn reactie IZZ.pdf

TOEVOEGING DOOR MODERATOR IZZ: DE TEKST UIT HET PDF-BESTAND:

......mijn laatste poging: Dat er ouderen zijn die om een pilletje vragen omdat zij het gevoel hebben ons tot last te zijn, zegt iets over onze maatschappij. Dat IZZ is ontstaan vanuit de CAO, zegt m.i. dat men "economisch rendabel" moet zijn. Terugkijkend vanaf 1980, moet ik constateren dat de solidariteit steeds meer afneemt en het "economisch belang" steeds meer toeneemt. En dat zal tot gevaarlijke situaties en discussies (gaan) leiden in de gezondheidszorg. Nu al nemen velen de medicijnen/de zorg niet die zij nodig hebben: te duur, men kan het niet (meer) betalen. De werkers in de gezondheidszorg zeggen dat zij het mooiste beroep op aarde hebben.....sluiten zij hun ogen voor de realiteit? Of is het "beroepsblindheid"? Actievoeren doen de werkers in de gezondheidszorg niet graag. Opkomen voor hun belangen en daardoor voor de belangen van de zorgvragers gebeurd (veel) te weinig. En zo kan het geld dat voor de zorg bedoeld is op de verkeerde plaatsen terecht komen. Zo hebben/krijgen verzekeraars het voor het zeggen boven de werkelijke deskundigen (artsen, verpleegkundigen, para medici, etc). Daar helpt zelfs het BIG niet aan. Als alles oorzaak en gevolg is, laten wij het dan niet zelf gebeuren? Dit forum/community is een mooi initiatief. Maar als het alleen binnen de community blijft, dan heeft het nog geen zin. Staatssecretaris van Rijn heeft de schrijnende situatie van zijn moeder kennelijk niet aangegrepen om een positieve verandering op te zetten. Nee, zolang wij solidair zijn en blijven met het "economisch belang", zal er weinig ten goede veranderen en zal er steeds meer kwaliteit verdwijnen. De zorgvrager staat allang niet meer centraal terwijl dat volgens de holistische mensvisie wel zo zou moeten zijn. Groet, Matima

 

Edited by Isa IZZ
Tekst uit pdf in het forum geplaatst, zodat erop gereageerd kan worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).