7 posts in this topic

Het stoort mij steeds vaker dat ik ondanks mijn forse verzekeringspremie van 168,45 euro per maand en het verplicht eigen risico steeds vaker voor medicatie moet betalen en voor tandartskosten etc. Wanneer ik dan nog eens bekijk wat er onder mijn verzekeringspakket valt, dan kom ik telkens weer tot de conclusie dat mijn verzekeringspakket steeds meer wordt "uitgekleed" en dat er steeds meer vergoedingen in mijn pakket worden opgenomen die niet (meer) op mij van toepassing zijn, maar waar je wel voor betaald.

Inmiddels ben ik 57 jaar en ik heb destijds voor IZZ en het meest uitgebreide aanvullende pakket gekozen omdat men er bij het ouder worden in principe niet op vooruit gaat wat de gezondheid betreft. Helaas constateer ik dat die zaken die ik graag verzekerd wil hebben vaker uit het pakket gaan of nog maar ten dele vergoed worden terwijl ik wel zaken in mijn pakket vind waar ik nooit iets aan zal hebben zoals kraamhulp, IVF, etc.

Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer ik mijn verzekeringspakket zelf samen zou kunnen stellen i.p.v. te moeten betalen voor heel veel zaken waarvan ik zeker geen gebruik zal maken gezien leeftijd en omstandigheden. Het wordt er al met al toch al niet makkelijker op als niet meer werkende ouder wordende verzekeringnemer met een smalle beurs met een belachelijk hoog opgelegd eigen risico van 1/5 van het jaarinkomen + de (aanvullende) kosten die door IZZ niet meer vergoed worden. Het lijkt erop dat de solidariteit bij de financieel minder draagkrachtigen onevenredig groot door de maatschappij wordt opgelegd waarbij deze en gene zich verschuilt achter deze en gene om voor deze scheefstand toch vooral geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Zo verschuilen de verzekeringsmaatschappijen zich achter de politiek, terwijl de bonussen toch worden uitgekeerd bovenop de toch al riante salarissen die beiden betaald worden uit door ons betaalde verzekeringspremies. Onder het mom van "daar hebben we recht op". Ja?......en wij hebben recht op waar voor ons het door ons betaalde verzekeringsgeld (premie).

Eens kijken of de top van IZZ/VGZ de moed heeft/hebben om zich op deze misstand te bezinnen.

Mw. Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @M.C. Verbeek,

Bedankt voor je (heldere) bijdrage.

Wat ik vanuit IZZ toe kan voegen is dat wij als ledencollectief het solidariteitsprincipe hoog in het vaandel hebben. Om die reden onderhandelen we altijd met VGZ voor de Zorg over één aanvullend pakket voor iedereen. Dat pakket wordt wel aangeboden in verschillende gradaties (Zorg voor de Zorg + Extra 1, Extra 2 en Extra 3). Wat we vanwege de solidariteit bewust niet doen, is een speciale polis voor bijvoorbeeld jongeren en een speciale polis voor ouderen. Het is júist zo dat iedereen meebetaalt aan de zorg voor hen die het nodig hebben. Dus de jongeren betalen mee aan de zorg die ouderen krijgen, en de ouderen betalen mee aan bijvoorbeeld kraamzorg voor jongeren.

Zou je deel willen nemen aan het IZZ ledenpanel? We zijn altijd op zoek naar leden met visie en betrokkenheid. Je kunt meer lezen over het ledenpanel op deze pagina: https://www.izz.nl/ledenpanel

Het IZZ ledenpanel heeft een eigen groep in deze community. Als je lid bent geworden heb je automatisch toegang tot deze groep.

Met vriendelijke groet,

@Isa IZZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi @Isa IZZ,

Wel goed genoemd, die solidariteit. Maar het lijkt wel of die solidariteit dan maar 1 kant uit gaat. Veel vergoedingen uit het extra pakket zijn voor jonge mensen, terwijl jullie verzekerden die meer op leeftijd zijn (ikzelf ben 54), meer en meer vergoedingen uit het pakket zien verdwijnen.

Het lijkt mij dus dat de solidariteit ook eens een keer de kant van de oudere verzekerde op mag vallen. Dus vanuit dat oogpunt zou je kunnen bepleiten dat er keuze mogelijkheden moeten zijn voor een pakket waarbij ik niet meer zwangerschapsattributen vergoed hoef te hebben, of inderdaad die IVF behandeling.

Misschien zou ik er voor willen kiezen om getaperde afbouw van psychofarmaca vergoed te krijgen, omdat ik nu al lang genoeg antidepressiva heb geslikt. Misschien dat IZZ zich namens ervaringsdeskundige medewerkers in de zorg zich zou moeten inspannen bij ZorgInstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit of Zorgverzekeraars Nederland om dit als verzekerde zorg voor elkaar te krijgen. Een deel van zorg die zou kunnen helpen bij het Herstel van mensen na een episode van een psychiatrische aandoening.

Ik noem maar een dwarsstraat die toevallig dicht bij mijn hart ligt.

Vriendelijke groet,

Peter van der Kort

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @Peter van der Kort,

Ben het met je eens. Het lijkt er steeds meer op dat wij met onze betaalde premies de behoeften van andere sponsoren terwijl de groep van 50+ alleen maar groter wordt en ook andere behoeften heeft t.a.v. de zorg.

Gek toch dat wij dat bij IZZ onder de aandacht moeten brengen terwijl het toch een zorgverzekering is voor (ex)werkenden in de zorg.

Ik ben op de uitnodiging van @Isa IZZ ingegaan om deel te nemen aan de community over solidariteit. Ik hoop van harte dat deze discussie "geen doekje voor het bloeden is". Ben zeer benieuwd naar het verloop.

Groet, MC Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).