Isa van IZZ

5 vragen om regeldruk bespreekbaar te maken

Regeldruk verminderen   8 members have voted

  • Wat registreren we precies?
   3
  • Wie moet dit registreren?
   0
  • Hoe registreren we dit?
   0
  • Voor wie registreren we dit?
   3
  • Waarom registreren we dit?
   2

Please sign in or register to vote in this poll. View topic

2 posts in this topic

Regels. In de zorg ben je er maar druk mee. Soms zou je die computer of dat papierwerk uit het raam willen gooien. Maar wat kun je nou écht doen aan regeldruk? We vroegen onze leden naar oplossingen om de regeldruk te verminderen. De respons was geweldig: jullie deelden 12.346 ideeën met ons! Een paar van de vele ideeën:

 • Vertrouw erop dat zorgmedewerkers weten wat zij doen. Laat ze dus niet álles verantwoorden en controleren.
 • Zorg voor betere ICT-ondersteuning. Bijvoorbeeld een registratierobot.
 • Koppel meetapparatuur aan computers. Meetuitslagen worden dan direct geregistreerd.
 • Maak registreren efficiënter, zodat je niet driemaal dezelfde handeling moet afvinken.
 • Laat gemeenten hun Wmo-criteria onderling afstemmen, zodat zorgorganisaties niet per gemeente met verschillende eisen te maken krijgen.

Oplossingen van de werkvloer

De duizend best beoordeelde ideeën zijn verdeeld in 5 oplossingsrichtingen. Per oplossingsrichting hebben we een vraag geformuleerd. Waarom? Deze 5 vragen zijn een handig hulpmiddel om in teamverband over regeldruk te praten. De eerste drie vragen zijn belangrijk als het naleven (te) veel tijd kost, de laatste twee als het nut van de regels en administratie niet duidelijk is.

Regeldruk aanpakken? 5 vragen helpen daarbij

 1. Wat registreren we precies?
 2. Wie moet dit registreren?
 3. Hoe registreren we dit?
 4. Voor wie registreren we dit?
 5. Waarom registreren we dit?

Welke van deze 5 vragen zet jij bovenaan de agenda van jouw teamoverleg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat ook wel eens gezegd mag worden: een heleboel werknemers/-neemsters willen graag regels hebben  :

1   omdat regels een veilig gevoel geven.

2  omdat je in een moeilijke werksituatie je gemakkelijk achter regels kunt verschuilen.

3  omdat regels je ontlasten van zelfstandig nadenken & initiatief nemen.

---

Het bovenstaande speelt zeker ook in de Zorg. En de klassieke fout is, dat velen denken dat je alle voorkomende werksituaties vooraf in regelgeving kunt vatten. 

Dit is een ernstige denkfout, want het kan niet. De praktijk van het dagelijks werk is daarvoor te variabel, te rijk geschakeerd.

---

Het gevolg van deze misvatting is dan ook, dat:

4  er zoveel regels worden gemaakt dat je 'door de bomen het bos niet meer ziet'.

5  regels onderling tegenstrijdig worden, of op een verschillende manier kunnen worden uitgelegd.

6  een enorme hoeveelheid kostbare werktijd verloren gaat met geleuter over regeluitleg.

---

De oplossing:

7  het vermogen om ten opzichte van je collega's sportief te 'geven en te nemen'.

8  het vertrouwen op je eigen vakbekwaamheid, en op die van collega's.

9  het gebruiken van je gezonde verstand.

10  weerwerk bieden aan de regel-uitgevers 'par excellence': de stafmedewerkers/-sters van de directie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

 • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

  Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
  Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).