Roland Kip

Geef jij jezelf voorrang in de zorg?

42 posts in this topic

Het is erg goedkoop om met principes rond te strooien zonder een praktische oplossing te geven. Sterker nog, met zo'n starre houding maak je het vinden van een goede oplossing alleen maar moeilijker ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Dree,

Wij houden het dan al geruime tijd goed vol in de hectiek van de zorg, zeker heden ten dagen. een compliment.  Ik ben weldegelijk werkzaam op de werkvloer. het personeelstekort is er niet plotseling, maar al zeker sinds enkele jaren is dit gegroeid naar de huidige immense omvang waardoor zorg verlenen bijna stokt. Prima, komen we eindelijk op het punt dat de hoge heren en dames eindelijk eens iets moeten doen. Het probleem van de werkvloer is dat wij steeds zelf de problemen hebben opgelost zodat hun geen echte noodzaak zagen iets te doen. Nu komt het moment dat men er niet omheen kan.

de huidige cao onderhandelingen ziekenhuizen tonen maar weer eens wat de hoge heren en dames voor ons over hebben, een fooi, Alleen collectief en solidair blijven, de macht van de uitvoerende zorgverlener eens laten zien, dat zal verandering brengen. Niet dat ik eerder geholpen wordt bij kwaaltjes, want dat gebeurd in de ogen van de hoge heren en dames enkel en alleen met als doel om ons weer eerder, versneld in het arbeidsproces op te nemen, zodat hun probleem op de achtergrond blijft. Daarom is het voor mij een onzinnig voorstel.

IZZ kan wat mij betreft beter hun invloed en kennis gebruiken richting werkgevers over duurzaam en in de juiste balans je werk kunnen blijven doen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste heer Bardoel 

Je slaat de spijker op de kop. Ik ben het grotendeels met je eens. De laksheid van de bestuurders is een heikel punt. Het zou hun sieren als ze meer meegaandheid en en vooral inlevingsvermogen zouden hebben richting werkvloer. De bestuurders zitten echt in een ivoren toren.

Ook voor wat betreft de ziektekostenverzekeraars. Deze organisaties hebben te veel macht en bepalen zowat wat men als ziekenhuis of zorginstelling wel en niet mag.  Het is erg schrijnend om ieder jaar tegen het eind - oktober,november en december-weer te horen dat er minder geopereerd kan worden, omdat het budget op is. Dit wringt enorm op de werkvloer en is tegen het principe van de zorgverlener. Daar staat tegen over dat de bestuurders gigantische salarissen opstrijken vaak boven de Balkenende norm en de bestuurlijke lagen boven de die van de werkvloer alsmaar uitbreiden. We gaan weer naar een omgekeerde pyramidevorm voor wat betreft management, leidinggevende en bakfunctie waarvan de werkvloer niet begrijpt wat men doet. Kortom de frustratie opd ewerkvloer groeit.

Toch blijf ik bij de stelling dat het personeel voorrang krijgt op behandeling. Ik heb dit jammer genoeg een paar keer zelf ervaren. Ik was er blij mee en mijn leidinggevende ook. Ben weer sneller terug op de werkvloer verschenen. Beschouw dit maar als een secundaire arbeidsvoorwaarden.

Die zijn er al zo weinig. 

Maak het vak aantrekkelijker!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op ‎10‎-‎5‎-‎2019 om 20:55 zei Gast Harrie:

Ik vind dat voorrang alleen zou mogen gelden voor functies die echt onmisbaar zijn in de zorg, b.v. als daardoor levensbedreigende situaties kunnen bestaan. In alle andere gevallen vind ik het discriminerend naar andere zorg'behoeftigen'.

Hallo Harrie,

Kun jij de selectie maken over welke functies in de zorg onmisbaar zijn?

- Schoonmakers: Je wilt toch dat de OK's en andere ruimten schoon zijn. Straks loop je nog een infectie op.

- Technische dienst: Hoe run je een ziekenhuis zonder water en stroom.

- ICT: Waar zijn we nog zonder computer.

- Postkamer: Zorgen er toch voor dat post met resultaten op de juiste plek komen waardoor behandelingen verder kunnen.

- Transport: Zorgt dat alle goederen/hulpmiddelen op de juiste plaats komen

- …...

Iedereen die in een ziekenhuis werkt is een belangrijk radertje in het systeem. Iedereen is nodig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zorgmedewerkers dienen ten alle tijden met voorrang behandeld te worden hetgeen vroeger vanzelfsprekend was.

Van die aantallen behandelingsafspraken moeten we zo snel mogelijk af ,iedereen van welke komaf heeft mijns inziens 

recht op zorg en moet niet afhankelijk zijn van het geldelijk gepruts van de zorgverzekeraars.

Terug naar de ziekenfondsen en de marktwerking vaarwel zeggen.

Hebben de zorgverzekeraars apothekers in diens ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

'geldelijk gepruts', Hubert?  Jij bent als inkoper (als je dat tenminste bent) een sterk onderdeel van dit gepruts....

En wees ook een beetje praktisch: 'terug naar de ziekenfondsen' is polititiek niet haalbaar, want de politiek is allang blij dat ze door middel van marktwerking de kosten van de gezondheidszorg nog enigermate in de hand kunnen houden. Die marktwerking is er nu juist gekomen omdat deze kosten ieder jaar met 10% stegen ... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mag ik iedereen bedanken voor dit levendige gesprek? We waarderen de soms scherpe discussie en hechten er belang aan dat deze gevoerd wordt met respect voor ieders zienswijze en persoonlijke beleving. Dank daarvoor.

Hieronder de uitslag van de peiling in het ledenpanel. Een meerderheid wil met voorrang geholpen worden.
In dit gesprek is een breed scala aan voor- en nadelen, bezwaren en pleidooien aan bod gekomen. Dat verrijkt ons beeld van jullie persoonlijke standpunten en voorkeuren, waarvoor dank. Ik zal hiervan een samenvatting  aan onze directie geven, zodat we met jullie input richting kunnen geven aan onze keuzes.  

Mocht iemand hier nog iets aan toe willen voegen: dit gesprek blijft open staan, dus wees welkom.

image.png.e2a7b8eb5cbc536257f0d15d21a8db6f.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb een vraag: heb altijd in de zorg gewerkt, maar door 2 openhart operaties waarvan de laatste erg zwaar ben ik in de WAO terecht gekomen. 

Ik heb nog altijd IZZ totale paket, nu is mijn vraag heb ik ook voorrang in de zorg? 

Mevr de Hoop 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste @truusdehoop, ons pleidooi voor zorg bij een bereikt zorgkostenplafond geldt voor al onze leden en in principe zelfs voor alle werkzame zorgmedewerkers. Het gaat erom dat zorgmedewerkers zo snel mogelijk weer op de been zijn, juist nu er zo'n groot tekort aan zorgpersoneel is. Dat is voor de medewerker zelf goed, maar ook voor zijn/haar collega's (denk aan de onderbezetting in het team en de werkdruk die daarmee gepaard gaat).

Het gaat hier alleen over zorg in het geval van een bereikt zorgkostenplafond. Bijvoorbeeld: een ziekenhuis heeft de maximaal afgesproken kosten of het aantal geplande behandelingen voor dat jaar bereikt, en krijgt daardoor geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar voor nieuwe (planbare) zorg in dat jaar. Dan vinden wij dat er voor zorgmedewerkers een uitzondering mogelijk moet zijn. In dat geval willen wij dat de zorgverzekeraar de kosten van deze behandeling voor een zorgmedewerker ondanks het zorgkostenplafond toch vergoedt, waardoor deze gewoon in de zorginstelling terecht kan. Als dat lukt, krijgen onze leden in die zin voorrang, dat zij niet hoeven te wachten tot het nieuwe jaar begint. Wij willen dus dat onze leden direct de zorg kunnen krijgen die nodig is (en dat die dan ook vergoed wordt, ondanks het zorgkostenplafond). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij ons is ook een opname stop. Ik werk in een verpleeg/verzorgingshuis. De reden is dat er heel veel personeel tegelijk weggaat waardoor de zorg niet meer veilig en gegarandeerd is.  Ik ga zelf ook weg, het doet pijn om de bewoners en overgebleven collega's achter te laten.  Maar stel dat mijn naaste een opname nodig heeft in " mijn"  verpleeg/verzorgingshuis dan zou ik niet willen dat deze hier kwam wonen. De geleverde zorg is onvoldoende. Dan maar wachten op een andere plek.  

De reden van vertrek van mezelf en mijn collega's wordt wel naar gevraagd maar helaas niets mee gedaan. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als ik het geheel volg kan ik maar tot een conclusie komen,dat het schande is dat in een van de rijkste landen zo met zorgmedewerkers en patienten wordt omgegaan.Dit alles hebben we te danken aan de marktwerking die helemaal niet werkt in de zorg . Steeds minder zorg voor hogere premies en eigen bijdrage.Medicijnen niet leverbaar.De enigen die hier van profiteren zijn de zorg verzekeraars want met al hun geklets hebben ze de kosten nog steeds niet in de hand hetgeen ook niet zal lukken.Ziekenfondsen met open eind financiering was zo slecht nog niet.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jammer Hubert, maar zorg kost geld  --  veel geld. Onder meer om jouw salaris te kunnen betalen.

En dat geld zal toch ergens vandaan moeten komen. ...  Van iemand die zich inkoper noemt mag je op zijn minst het inzicht verwachten, dat je niet ongenuanceerd alle zorgproblemen op de 'marktwerking' kunt afschuiven.

Daarom betwijfel ik of jij überhaupt wel een inkoper bent  --  de teneur van je verhaal getuigt in ieder geval niet van enige financiële vaardigheid. En met demagogie maak je de problemen alleen maar groter dan ze al zijn. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik houd er niet van om deze discussie op de man te spelen mijnheer Visser,en ik verlaag me niet om ook zo te reageren.

De marktwerking heeft ons veel goeds gebracht b.v.

Sluiting van ziekenhuizen,faillisement zorg instellingen, verplegende en verzorgenden die opzoek gaan naar een andere job omdat ze de mensen niet dei zorg en aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.

Steeds hogere zorgverzerkeringspremie,eigen bijdrage.medicijnen betalen  en de vergoedingen verlagen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je zou je kunnen afvragen hoe de Nederlandse zorg er in 2019 zou hebben voorgestaan wanneer we nog steeds ziekenfondsen zouden hebben gehad.

Oh, en Hubert: het ontwijken van een discussie die in fatsoenlijk Nederlands wordt gevoerd beantwoordt volgens mij niet aan de bedoelingen van deze site ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @Hubert en @WoutVisser, ik lees graag mee in jullie gesprek (en ik denk meer mensen met mij).

Wout, zou jij het antwoord op de vraag die je opwerpt, hoe het er met ziekenfondsen in 2019 uit gezien zou hebben, zelf kunnen schetsen?

Hubert, zie je naast de genoemde problemen in de zorg, ook positieve effecten van marktwerking?

Jullie beider inbreng is waardevol, ik hoop dat jullie de toon van het gesprek niet in de weg laten staan van de inhoud. Dank daarvoor. Vriendelijke groet, Isa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toen de ziekenfondsen werden afgeschaft, zo rond 2006, stegen de kosten voor de zorg ruwweg 10% per jaar. En je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat deze kostenstijgingen niet zo door konden gaan.

De regering zocht naar een rem op deze kostenstijgingen, en kwam uit bij commerciële zorgverzekeraars. En inderdaad: deze oplossing heeft in financieel opzicht tot nog toe behoorlijk gewerkt.

---

Als Nederland de niet-commerciële Ziekenfondsen had gehouden ..... het is koffiedik kijken, maar ik ga ervan uit dat de zorgkosten dan minder effectief beteugeld zouden zijn. Met rond 2010 een complete chaos in de zorgfinanciën, en een serieus risico dat de salarissen van veel medici en verpleegkundigen niet meer (volledig) betaald hadden kunnen worden. Om nog maar te zwijgen over geldgebrek voor investeringen in meubilair & apparatuur, (onderhoud aan) gebouwen & IT, enzovoorts.

Door het financieel 'bijbuigen' in de richting van de zorgverzekeraars is de continuïteit in de Nederlandse zorg in ieder geval bewaard gebleven. Wat ongetwijfeld een zwaar argument zal zijn geweest om deze stap te doen. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het spijt me Isa maar ik kan geen voordelen opnoemen van de Marktwerking of het zou de 8 miljard aan reserves van de zorg verzekeraars moeten zijn.Zij hebben goed gegraaid over de rug van de consument.De tweedeling is er nog steeds,velen kunnen geen aanvullende verzekering betalen.De verzekeraars moeten goed overhouden want ze sponseren en maken veel reclame.Het ware beter dit ten goede te laten komen van de patieenten.Breng ,jeugdzorg,thuiszorg,ouderenzorg etc.op orde en zorg dat er weer meer mensen voor de zorg kiezen,maak deze weer aantrekkelijk.    

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).