Roland Kip

Achter de schermen bij het behouden van de collectiviteitskorting

9 posts in this topic

In ons ledenpanel hebben we onze deelnemers eerder gevraagd wat hun (jouw) mening is over de verlaging, of zelfs het verdwijnen, van de collectiviteitskorting. We kregen veel reacties en suggesties, dat zie je hier in de community wel terug. 1.191 deelnemers deden mee aan de peiling en het gesprek erover werd door duizenden gelezen. Het is daarom goed om de stand van zaken van dit moment aan je door te geven.

Waar gaat het ook alweer over?
In 2018 heeft minister Bruins van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangegeven dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering in 2020 maximaal 5 procent is. Daarmee wordt de korting gehalveerd. Niet elke collectiviteit had in de afgelopen jaren de maximale korting van 10 procent. IZZ had dat wel.

Wat doen we er nu aan?
We zijn op verschillende manieren bezig om ons sterk te maken voor behoud van de collectiviteitskorting. Dat doen we door het ministerie van VWS en leden van Tweede Kamerfracties actief te beïnvloeden. Ook verzamelen we samen met andere inhoudelijke collectiviteiten argumenten waarmee we aantonen dat de collectiviteitskorting voor IZZ terecht is. Inhoudelijke collectiviteiten stellen gezondheidswinst van deelnemers voorop, in plaats van het financieel gewin van een organisatie. We kunnen als inhoudelijke collectiviteiten duidelijk maken dat we investeren in preventie en in de gezondheid van onze deelnemers. Verder schrijven we blogs en artikelen om onze argumentatie en lobby te onderbouwen. Bijvoorbeeld een blog op Skipr, hét platform voor beslissers in de zorg: Neem zorgmedewerkers hun korting niet af.

Hoe is het eigenlijk zover gekomen?
Goede vraag. Ook wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat collectiviteiten die enkel en alleen korting geven - en niet in gezondheidswinst investeren - de mogelijkheid hebben gekregen om collectiviteitskorting te geven. Daarom analyseren we met de andere inhoudelijke collectiviteiten de oorspronkelijke wetgeving uit 2006. En wat blijkt: het is nooit de bedoeling geweest! Wanneer de wet gehandhaafd was, waren er geen uitwassen gekomen. Uitwassen die nu aanleiding zijn om de collectiviteitskorting voor iedereen af te schaffen! 

En, heeft het zin?
De minister lijkt wel gevoelig te zijn voor een onderscheid tussen inhoudelijke collectiviteiten (zoals IZZ) en financieel gedreven collectiviteiten (waar het alleen om de winst gaat). Ons voorstel is dat als korting in de toekomst behouden blijft, dit uitsluitend bedoeld is voor inhoudelijke collectiviteiten. Zo maken we duidelijk dat een collectiviteit een taak en verantwoordelijkheden heeft. Dat ze daadwerkelijk moet investeren in de gezondheid van haar deelnemers. En zo bijdraagt aan een gezonder Nederland.

Wie kan daar nou op tegen zijn?
Precies.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat ik erg belangrijk vind is dat er bij collectiviteitskorting, zeker bij IZZ, sprake is van binding met de leden, vaak zelfs langdurig! Door deze langdurige samenwerking heeft het ook zin om te investeren in allerhande  gezondheidsprogramma’s! Dit is pure winst voor alle partijen! Binding schept een vertrouwensbasis. Iets waar elk lid van IZZ zijn of haar voordeel mee doet!

Financieel gedreven organisaties komen op dit vlak niet in de buurt bij een “waarde gedreven” organisatie als IZZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Izz is voor mensen die werken in de zorg,  zwaar belastend voor psyche en fysiek. Door collectiviteit blijven de leden aan Izz  verbonden en kan er eea aan preventie blijvend gerealiseerd worden. Ook de korting is zeer welkom voor chronische deelnemers die toch tot 67+ in de zorg werkzaam zullen blijven en daardoor een groter aanvullend pakket nodig hebben. Beetje compensatie is welkom lijkt mij.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat de minister ook denk ik kan niet zomaar een collectieve verzekering kan afschaffen het geeft een verbintenis en er wordt door izz veel gedaan voor de mensen die in de zorg werken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het zou ook mogelijk moeten zijn om na je pensioen de collectiviteitskorting te behouden. Na jarenlang lid te zijn.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Teet, dat is ook mogelijk. Gepensioneerde leden behouden het recht op collectiviteitskorting, zolang ze bij IZZ zijn op het moment van pensioneren. Als je na pensionering uit het collectief stapt, dan kun je daarna niet meer terugkeren. Maar zolang je lid blijft, behoud je de collectiviteitskorting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan mij helemaal vinden in Sjoke en Teet.Helemaal mee eens. Rita.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Persoonlijke casus: ik ben meer dan 15 jaar verzekerd via IZZ. In de tussentijd wel bij meerdere werkgevers gewerkt. Sinds mijn laatste werkgever stopt mijn collectiviteit, vanwege dat zij overeenkomst hebben bij concurrent verzekering. Gevolg is dat mijn collectiviteit stopt; ik heb geen recht meer hierop. Vreemd hoor, nu zou ik eventueel moeten overstappen vanwege die groepskorting. Jaren lang trouw verzekerd bij IZZ en ik heb dan nu het gevoel dat ik zo wordt afgedaan. De kosten stijgen vanwege het feit dat ik voor mijn 3 studerende en thuiswonende kinderen ook volledig alles moet betalen.

Gaarne ook rekening houden met collectiviteit bij trouwe ( lees jarenlang) IZZ verzekerden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste ECB, als ik het goed begrijp ben je bij een werkgever in dienst getreden die niet onder een zorg-cao valt waar de IZZ regeling in is opgenomen. In dat geval kun je inderdaad niet meer deelnemen aan de collectiviteit van IZZ.

Valt jouw werkgever wél onder een zorg-cao mét IZZ regeling, dan staat het je vrij te kiezen voor de collectieve IZZ Zorgverzekering (ook als je werkgever meerdere collectiviteiten aanbiedt). Je kunt hier lezen in welke zorg-cao's de IZZ regeling opgenomen is en wat dat per cao inhoudt. 

Wij zouden uiteraard het liefst in alle zorg-cao's staan en voor iedere zorgmedewerker toegankelijk zijn! Zodat alle zorgmedewerkers lid van het collectief kunnen zijn en we samen nog beter kunnen werken aan gezonde zorgmedewerkers en gezonde zorgorganisaties. Daarvoor kun je bijvoorbeeld aankloppen bij jouw vakbond (als je daar lid van bent) of bij je werkgever. Zij zitten samen aan de onderhandelingstafel als er nieuwe cao-afspraken gemaakt worden. En zij besluiten of de IZZ regeling daar onderdeel van is. Wat ons betreft wel!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).