Dorothe Elbersen

Bewust zorggebruik kunnen we met z'n allen doen

8 posts in this topic

Bewust zorggebruik is iets waar me met zijn allen iets aan kunnen doen. Wat mij vorige week erg verbaasde is het volgende. Meerdere patiënten zijn aangemeld voor long revalidatie.  Een pat krijgt bericht voor het begin assesment en enkele uren later het bericht dat het een vergissing is.  Zijn broer verzekerd bij een andere maatschappij hoort daarna dat hij kan komen voor een begin assesment. En hij kan op korte termijn deelnemen aan het long revalidatie traject , diverse telefoontjes verder blijkt dat er bij de ene verzekering de volume afspraak is gehaald en dus eerst de personen die verzekerd zijn bij de andere maatschappij eerder worden opgeroepen.  Prijsafspraken moeten leiden tot concurrentie zodat de zorg betaalbaar wordt maar bovenstaande kan ik niet plaatsen in kostenbesparing, waarschijnlijk wordt het alleen maar duurder , want longrevalidatie heeft als doel een fittere patiënt die beter zelfmanagement kan toepassen zodat hij minder acute zorg nodig heeft. Ik heb mijn vraagtekens bij waar begint goede betaalbare zorg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bewust zorggebruik kan pas als er tijd komt om goed te luisteren naar patiënten. Zolang behandeltijd meer wordt vergoed, dan 'praat tijd', zal er meer behandeld worden. Het begint bij de huisarts, een recept, verwijzing is zo gegeven. Een gesprek duurt langer, maar er zijn dan wel minder medicijnen, behandelingen soms nodig. Het lijkt soms in een ziekenhuis wel een producten markt. Wie ben je dan nog? En hoe kan je bewust kiezen, als je pijn heb en deskundige geen tijd krijgen hun keuzes uit te leggen..etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laten we met elkaar meer mensen stimuleren om hun leefstijl aan te passen, in plaats van te kiezen voor medicatie of een operatie. Desnoods gaan zorgverzekeraars mensen daartoe verleiden, door bijvoorbeeld korting te bieden op de verzekeringspremie als ze op dieet gaan en daardoor geen of minder medicatie gebruiken. Artsen denken vaak aan opereren, niet aan gedragsbeïnvloeding of de hulp of behandeling door een psycholoog. Er zijn alternatieven die zowel goedkoper als doeltreffender zijn. Dit vraagt om een cultuuromslag, waar we met elkaar aan kunnen werken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Helemaal mee eens, maar begint bewust zorggebruik ook niet met de vraag wil ik wel een behandeling, en ben ik goed ingelicht mbt de voor en nadelen. In mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die een hele sterke behandelwens hebben. Ik snap ook dat het vaak de enigste optie om zo lang mogelijk te leven wordt aangegrepen, maar ik ben heel blij dat er tegenwoordig een advance care gesprek is, waar de voor en tegens maar ook wat betekent kwaliteit van leven  voor de patiënt. Dit is een begin van de cultuur omslag en geeft openheid, waardoor een patiënt vertrouwen kan krijgen in zijn eigen gevoel: er wordt naar de patiënt geluisterd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @Dorothe Elbersen, bedankt voor het openen van dit gesprek! We hebben in de vervolggesprekken met de leden deze vragen ook besproken. @Thea Brouwer was daar (onder andere) bij. De beperkte ruimte voor luisteren naar wat de patiënt zelf wil, of waar hij het meest bij gebaat is, en de focus van de zorg op  behandelen / ingrijpen is door meerdere leden benoemd als een punt van zorg, of een ergernis. 

Ik ben benieuwd naar het advance care gesprek dat je noemt Dorothe. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?

@Caro Dank voor jouw bijdrage over de vergoeding van behandeltijd t.o.v. die van 'praat tijd'. Zou je kunnen toelichten hoe dat werkt? Geldt er een ander tarief, of is er meer tijd gereserveerd voor behandelen dan voor praten, of gaat het erom dat praten an sich meer tijd kost?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Isa, neem bijvoorbeeld iemand heeft hoge bloeddruk, een recept uitschrijven is zo gebeurd, leefstijladvies kost meer tijd, maar verdient minder voor huisarts en apotheker, gesprek over bijvoorbeeld risico’s en alternatieven van operaties kost chirurg in verhouding meer tijd, dan gelijk opereren. Er zijn gelukkig steeds meer artsen die de tijd wel nemen, maar vergoeding voor ingrepen is groter dan voor het gesprek over alternatieven en dat is bijzonder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een advance care gesprek vindt plaats als blijkt dat de patiënt niet meer kan verbeteren , maar alleen slechter worden. Er kan bij een goede informatie  een keus gemaakt worden wat de patiënt wel of niet wil. Mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken. Wat belangrijk is voor de patiënt is kwaliteit van leven. Er is altijd hoop op beter worden maar als de patiënt weet waar hij aan toe is kunnen er ook goede keuzes gemaakt worden. Bv dat de huisarts thuis  kan behandelen ipv een ziekenhuis opname die veel stress mee brengt.  Dit geeft de patiënt de mogelijkheid om echt mee te beslissen. Wat ik merk is dat niet iedereen hier open voor kan staan maar de meeste patiënten wel. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).