Isa van IZZ

Wat zou jij doen: Creatief declareren?

Ik vind het prima om de maximale dagvergoeding te omzeilen met creatief declareren.   10 members have voted

This poll is closed to new votes
  • Mee eens
   1
  • Mee oneens
   12

Please sign in or register to vote in this poll. View topic

5 posts in this topic

Stel, je bezoekt een alternatieve zorgverlener, bijvoorbeeld een homeopaat of acupuncturist. Jouw aanvullende zorgverzekering vergoedt dit, maximaal 45 euro per dag. Het tarief voor een consult van 1 uur is 90 euro. De zorgverlener stelt voor om het consult van 1 uur te factureren als 2 losse behandelingen, op 2 verschillende dagen, zodat jij de volledige 90 euro terugkrijgt van de zorgverzekeraar.

 • 40% van de deelnemers aan de IZZ thermometer Bewust Zorggebruik zou akkoord gaan met het voorstel om het consult te factureren als 2 losse behandelingen, met 90 euro vergoeding.
 • 34% kiest voor facturatie van 1 behandeling en dus 45 euro vergoeding.
 • 15% zou een andere keuze maken, zoals:

  • het consult factureren als 2 losse behandelingen, maar elk van een half uur (en 90 euro vergoeding)

  • de onjuistheid van het voorstel aankaarten bij de zorgverlener (“fraude”)

  • contact opnemen met de zorgverzekeraar

We vragen ons nu af: waarom kiest 40% van de IZZ leden voor een optie die formeel als fraude wordt gezien? Is dat omdat het nou eenmaal je eigen portemonnee raakt? Of omdat onze leden iets vinden van de maximale dagvergoeding? En wat vinden we daar dan van? 

Praat jij mee?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fraude bij verzekeringen komt vaak voor  --  dus ook bij zorgverzekeringen. Naar mijn oordeel moet je deze casus ruimer zien dan de zorg alleen. 

Fraude wordt doorberekend in de premies van de verzekeringen. Hoeveel, dat zal per verzekering schelen: je kunt ervan uitgaan dat het om een 'voelbaar' percentage van je premie gaat.

Tenslotte draagt de toenemende financiële nood bij de onderlagen van onze samenleving ook aan fraude bij. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @WoutVisser, denk je dat er een vicieuze cirkel is: financiële nood neigt tot 'creatief declareren' c.q. fraude en dat resulteert in een stijging van premie, wat weer tot meer financiële nood lijdt? Hoe doorbreek je dat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mensen met een minimum-inkomen of lager moeten ieder dubbeltje omdraaien  --  wat, nuchter beschouwd, de kans op bewust frauderen vergroot.

Deze kans neemt bovendien toe door het weinig fraaie voorbeeld van graaien-aan-de-top: zoals een voorgenomen 50% salarisverhoging voor de hoogste baas van ING, terwijl een paar maanden later blijkt dat ING de anti-witwas-wetgeving aan zijn laars lapt  -  en daarmee het algemeen belang beschadigt. Noem ook een president van de USA, die overduidelijk alleen maar president is om zichzelf en zijn clan te verrijken. 

De afgelopen 30 jaar zijn de rijken rijker geworden, en de armen armer. Ook in Nederland. De zwaksten en minst begaafden in onze samenleving zitten financieel behoorlijk in de knel, en het ziet er voorlopig niet naar uit dat hier wezenlijk verbetering in gaat komen.

 Hoe je de vicieuze cirkel, zoals Isa die hierboven schetst, doorbreekt? Geeft de zwakkeren en minder begaafden een menswaardig inkomen. En treedt harder op tegen witte-boorden-fraude-op-hoog-niveau. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Graag geef ik ook een motivatie bij het stemmen. Ik vind de vergoeding van zorg onder de maat. Ik ben tegen creatief declareren. Het gevolg is dat ik deze zorg ga mijden, helaas helaas....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

 • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

  Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
  Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).