WoutVisser

Schaf de PGB's af

3 posts in this topic

PGB’s: Persoons Gebonden Budgetten. Zorgbehoevende mensen krijgen van de overheid een hoeveelheid geld, waarmee ze naar eigen inzicht hun zorg kunnen inkopen.

Dat klinkt mooi  --  en sluit aan op de individuele keuzevrijheid, die veel Nederlanders aanspreekt.

PGB’s bestaan (uit mijn hoofd gezegd) al minstens vijftien jaar, en bezorgen veel werk & problemen voor iedere administrateur die er mee te maken heeft.

Ten eerste werkt een PGB omslachtig. Vroeger ging het geld voor de zorg van een patiënt direct van de geldgever (overheid) naar de zorginstelling. Met een PGB wordt dit geld eerst betaald aan de patiënt zelf, die daarmee een door hem/haar gekozen zorginstelling betaalt. En dat is niet alles: de patiënt moet op gezette tijden aan zijn geldgever aantonen, dat hij/zij het PGB-geld inderdaad aan zorg heeft besteed.

Kortom: zorg verlenen met een PGB kost veel meer administratie dan zorg verlenen zonder PGB. Die extra administratie wordt betaald met geld, dat een zorgbestemming had kunnen krijgen.

Ten tweede werkt een PGB financiële fraude in de hand. Veel zorgbehoevende mensen zijn niet in staat om zelf hun PGB-geld fatsoenlijk te administreren, en laten dat door iemand anders doen.

Doet een mantelzorger of familielid dit misschien nog gratis, er zijn ook veel ‘PGB-bemiddelaars’ die geld voor hun dienstverlening vragen. Aangezien iedereen zich ‘PGB-bemiddelaar’ mag noemen, verbaast het niet dat deze groep een aantal fraudeurs telt. Die PGB-geld laten ‘verdwijnen’ (wat nog duurder is), en bovendien een kostbare fraude-opsporings-dienst aan het werk houdt (die ook van ons belastinggeld wordt betaald).

Zelfs de politieke partij D66, een vurige aanhanger van PGB, wil dat deze PGB-bemiddelaars verdwijnen: ‘het is verschrikkelijk dat geld dat bedoeld is voor goede zorg, door sommige mensen misbruikt wordt voor auto’s en een goede bankrekening’.

In 2016 werd 13,5 miljoen euro onterecht als PGB-zorg gedeclareerd. En hiermee praten we alleen over de fraude; het PGB-systeem, dat ook bij een fatsoenlijk gebruik kostbaar is, moet van D66 kennelijk gehandhaafd worden.

Hoezo bureaucratie in de zorg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @WoutVisser, ik ben benieuwd of jij een alternatief voor ogen hebt? En heeft de zorgverzekeraar daar een rol in? Groet Isa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tsja, ik heb dit onderwerp aangezwengeld omdat de nieuwe opstelling van D66 wellicht enig uitzicht op verandering biedt.

Het afschaffen van PGB-bemiddelaars (wat D66 wil) zie ik overigens niet als een serieuze verbetering. Je schaft dan namelijk (a) ook de bonafide bemiddelaars af; (b) de fraudeurs vinden wel weer een andere manier om aan PGB-geld te komen; en, het belangrijkste: (c) de groep zorgvragers die hun PGB's zelf niet administratief kunnen afhandelen zadel je met een levensgroot probleem op.

Ik zie maar één afdoende oplossing: schaf de PGB's gewoon af. Wat  - denk ik -  een politieke beslissing zal zijn.

Vóór afschaffing van de PGB's pleit, dat er een flinke hoeveelheid kosten wordt bespaard. Het uitgespaarde geld komt ten goede van de zorg. Of waarschijnlijker: komt ten goede van de premie voor onze zorgverzekering.

Wat dit laatste betreft: ik begrijp dat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren méér geld aan zorg hebben betaald dan ze aan zorgverzekering-premies ontvingen  --  en dat de bodem van hun financiële reserves in zicht komt. Een flinke verhoging van de zorgverzekering-premies hangt in de lucht.

Tegen afschaffing van de PGB's pleit, dat deze manier van zorg verlenen in Nederland behoorlijk is ingeburgerd. En dat een voorstel tot afschaffen zeker tot emotionele (politieke) protesten zal leiden. Er zal terecht worden opgemerkt dat de zorg-keuzevrijheid van de Nederlanders wordt beperkt. Zoals gewoonlijk zal daarbij worden gesuggereerd dat de zorgverlening zonder PGB-keuze zal verslechteren (wat nog moet blijken).

Kortom, het zal van zorgverzekeraars & politici de nodige ruggengraat vragen om de financiële argumenten vóór opheffing van de PGB's overeind te houden. Wel denk ik, dat deze financiële argumenten in de nabije toekomst aan gewicht zullen toenemen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

    Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
    Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).